Spenningsnivået har auka litt den siste tida blant elles så sindige fjellfolk oppunder Stølsheimen. I dag skal folkemeininga fram. Det skjer gjennom rosa røystesetlar som vert stappa i ei anna urne enn den for setlane med stortingskandidatar svart på kvitt.

Gymnastikksalen i skulen på Bergo i Eksingedalen er gjort om til røystelokale med ikkje mindre enn fire urner. Nærast scenen er det reguleringa av kommunegrensene som gjeld, rett att med stortingsvalet. Lenger nede i lokalet held kyrkjevalet til, med ei urne for dei som soknar til Nesheim kyrkje, og ei for Flatekval.

– Dei rosa røystesetlane er klart viktigast. Det er dette valet som får størst konsekvensar for oss, seier Frøydis Gullbrå.

Det er folk her i Eksingedalen som har teke initiativet til kravet om overflytting til Modalen. Dei meiner at Mo i Modalen i praksis er blitt deira kommunesenter, men dei må den lange og kronglete vegen til Dale i Vaksdal for å få gjort kommunale ærend. Vaksdal blir også slulda for å bruka kraftmillionane frå Eksingedalen og Eidslandet andre stader i den langstrakte kommunen.

Blant motargumenta ar at Vaksdal taper meir enn Modalen vinn på konsesjonskraftsal. Differansen går til fylkeskommunen som brukar pengane i Hardanger – til Hardangerbru og Jondalstunnel.

Enkelte ser også eit steg vidare, til ei framtidig kommunesanering. Då kan det bli ny strid ved at Modølene vil til Lindås og Eksingedølene til Voss.

– Det blir feil å sjå så langt fram no. Og eg er like hendt om vi blir ein utkant av Voss, Lindås eller Bergen når så langt lir, seier Kari Brørvik ved urna.

Hennar kollega Karin Nordheim Flatekval stadfester at oppslutnaden om folkerøystinga har vore 100 prosent så langt i dag. Det vil seia at alle som har røysta ved Stortingsvaler i denne krinsen, også har lagt ein rosa setel i urna attmed.

Om dei har røysta ja eller nei, vil oppteljinga i kveld visa.

FOLKERØYSTING: Frøydis Gullbrå legg ein rosa setel i urna på Eksingedalen skule. I bakgrunnen Reidar Fjellanger og Atle Bergo i røsytestyret.
Arne Hofseth