Samfunnsøkonomen, med professorat ved Høgskolen i Molde og Handelshøyskolen i Bergen, er litt trøtt av luftige spådommer om fremtiden, scenarier på fint.

— Har du drevet med næringsforskning en stund så er du veldig ydmyk på hva som skal ta av og bli de nye næringene om 15-20 år, sier Hervik.

At politikere forsøker å peke på hva som skal lykkes i fremtiden og er verdt å satse på har ikke vært så vellykket, mener han.

De gamle overlever

Som ansvarlig for en vurdering av forskningsparken i Norge i 1997 stiller han også spørsmål ved hvor mye vi, i hvert fall foreløpig, får igjen i form av bedrifter og arbeidsplasser av alle milliardene som sprøytes inn i forskning.

Men her har vi ikke noe valg, mener han. Med høyt lønnsnivå og mye høyt utdannet arbeidskraft er det vanskelig å se at vi kan la være å satse der vi ha en sjanse til å konkurrere.

Men det er en fordel å bygge på det som er.

En fullstendig omveltning i næringslivet har Hervik ingen tror på.

— Der vi har kulturen fra før, der er vi også til stede om 10-15 år, sier han.

Hervik peker på maritime næringer, oppdrett og fisk, olje- og gassvirksomhet som fortsatt vil stå sterkt og spille en betydelig rolle i økonomien også i den nære fremtiden.

Det betyr ikke alt alle bedriften som finne i dag vil overleve, Mange kan gå dukken og nye komme til. Men næringene vil fortsatt være der.

Den finske mobiltelefongiganten Nokia trekkes gjerne frem som eksempel på hvordan en traust dekk- gummistøvelprodusent kunne bli snudd om til et internasjonal høyteknologieventyr.

Men nye Nokia ble født ut av en dyp, dyp krise i den finske økonomien etter at den store handelspartneren Sovjetunionen brøt sammen.

— Norge står ikke foran en slik krise, sier Hervik.

Ikke nok med gaseller

Avisen Dagens Næringsliv har i høst trykket en serie med artikler som omhandler bedrifter i sterk vekst, såkalte gaseller.

Her scorer Bergen og hele Hordaland og Sogn og Fjordane midt på treet. Bergen er en av de store byen med minst futt i, målt etter antall gasellebedrifter per innbygger.

Tallene sammenfaller med resultatene som ble omtalt i en artikkel i Bergen Tidene under valgkampen i høst. Den viste at antall nystartete bedrifter i forhold til folketallet er klar lavere i Bergen enn i Oslo, Tromsø, Trondheim g Stavanger.

Men Hervik advare mot å stirre seg blind på slike tall når helsetilstanden i næringslivet skal vurderes. Blant de såkalte gasellene finnes flest småbedrifter som er rettet mot å betjene hjemmemarkedet, ikke så mange eksportorienterte bedrifter som for eksempel Genefec.