I løpet av ett skolesemester fikk 35-åringen utbetalt 92.433 kroner i dagpenger, samtidig som hun studerte ved Universitetet i Bergen og Folkeuniversitetet.

Det samme semesteret, fra 2002 til 2003, fikk hun både stipend og lån fra Lånekassen.

Kvinnen, som til vanlig jobber på spå-telefon, erkjente seg ikke skyldig da hun i forrige uke sto tiltalt i Bergen tingrett. Hun sa at hun ikke anså seg som student fordi hun leste mye hjemme og søkte på jobber i denne perioden.

Derfor, forklarte hun, krysset hun av i rubrikken med «nei» på meldekortets spørsmål om hun hadde deltatt på kurs eller utdanning.

Retten kjøpte ikke forklaringen hennes, og dømte henne til 30 timers samfunnsstraff for «grovt uaktsomt grovt bedrageri».

«Meldekortsystemet og utbetaling av dagpenger er basert på et system hvor det offentlige har tillit til at stønadsmottaker gir korrekte opplysninger til myndighetene. Misbruken av den tilliten som stønadsmottaker har vist, er etter rettens oppfatning klanderverdig», står det i dommen.

Kvinnen betaler tilbake beløpet i månedlige avdrag