– Vi vet at minst 80 prosent av de eldre ønsker å bo hjemme. Da må vi legge til rette for det, slik at de får den tryggheten de trenger, sier Sp-leder Liv Signe Navarsete til NTB.

Både hun og kommunal— og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) mener dette er et realistisk mål når man ser på veksten i pleie- og omsorgsyrkene i siste stortingsperiode.

– Målet for denne perioden var jo 10.000 flere ansatte, og vi ser nå at vi har passert 14.000. Det er selvsagt avhengig av at helse- og omsorgsutdanningen blir prioritert, sier Kleppa.

Støtte til utbedring Sp vil også gi langt flere eldre støtte til å utbedre boligen slik at de kan bo lenger hjemme. De to statsrådene sier det kan handle om å flytte bad fra 2. til 1. etasje i boligen, utvide dører eller fjerne dørstokker.

For å illustrere hva partiet mener inviterer kommunalministeren NTB inn på eget bad i stortingsleiligheten sin i Oslo sentrum.

– Dette er et bad som ikke passer for en eldre person. Her er det høy dørstokk, liten plass og trang dør, sier Kleppa.

Badet er som regel et hovedproblem i boliger som ikke er tilrettelagt for eldre, mener de to Sp-politikerne.

Partiet vil derfor doble antall tilskudd for å utbedre og tilrettelegge hjemmeboligen for eldre. I dag har kommunaldepartementet et boligtilskudd på gjennomsnittlig 58.000 kroner for å tilrettelegge egen bolig. Bare 2.500 personer fikk slikt tilskudd i fjor.

Omsorgslønn Partiet vil også gi omsorgslønn til pårørende som steller sine gamle. Alle som pleier sine familiemedlemmer hjemme, skal ha krav på omsorgslønn tilsvarende en hjelpepleierlønn. Og staten skal dekke 50 prosent av kostnadene.

I dag mottar rundt 7.000 personer omsorgslønn på gjennomsnittlig 25.000 kroner.

Flere årsverk, omsorgslønn og utbedring av egen bolig vil bety at behovet for sykehjemsplasser kan bli mindre. En sykehjemsplass koster i dag nærmere 800.000 kroner i året. Da kan vi få mange utbedrede hus og leiligheter, sier Navarsete og Kleppa.

– Nå har vi presentert en plan, og dette har vi tenkt å følge opp. Vi vil sørge for at det blir et tema på Soria Moria II, lover de to Sp-toppene.

Senterpartiet vil også forsterke sykehjemmene med bedre legedekning og mer spesialisert kompetanse blant de ansatte. Disse sykehjemmene skal ha et tett samarbeid med både sykehusene og primærhelsetjenesten. (©NTB)

Hva synes du om Sps forslag? Si din mening her.

Junge, Heiko