Det krever Hordaland Senterparti i en resolusjon som lørdag ble vedtatt med stort flertall på årsmøtet i Ulvik. Nærmere en tredjedel av de rundt 140 delegatene stemte imot.

I debatten kom det til dels krass kritikk mot fylkesmannen og hans statlige byråkrati. Den hardeste kritikken kom fra distriktskommunene.

Krever nye regler

I tillegg til å kritisere fylkesmannen, reiser Hordaland Sp også krav til egen regjering om å endre regelverket, slik at det blir mindre adgang for byråkratene til å overprøve lokale folkevalgte vedtak.

Fylkeslaget krever i resolusjonen også at det blir innført differensiering mellom pressområde og distriktskommuner der det er mye bedre plass til nybygging.

Kommunal— og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa var gjest på fylkeslagets årsmøte.

— Vi fikk rikelig anledning til å gi henne råd om hvilke lovendringer som må til. Men det viktigste i vår kritikk går på arealbruken, og det er særlig Miljøverndepartementets ansvar, sier fylkesleder Steinulf Tungesvik.

Fortsetter som fylkesleder

Etter det opprivende nominasjonsmøtet tidligere i vinter, der han ble vraket som førstekandidat, vurderte han å trekke seg. Nå fortsetter han likevel.

— Jeg sto ikke på valg, og vil nå fortsette for å bygge sammen fylkeslaget både organisatorisk og politisk. Det opplevde jeg en sterk tilslutning til på årsmøtet.

— Er sårene etter nominasjonsmøtet i ferd med å gro?

— Ja, det vil jeg si. Det er politiske diskusjoner, men ikke mer enn det skal være. De mer geografisk motiverte motsetningene er vi i gang med å bygge bro over, sier Tungesvik.

Satser på samferdsel

Med seg i det nye fylkesstyret får han Olav Opedal, Ullensvang, og Ingvor Gundegjerde, Etne, som nestledere. Øvrige styremedlemmer blir Jostein Ljones, Kvam, Tor Brattebø, Bergen, og Ingrid Netland, Os.

I en egen resolusjon om samferdsel vedtok Hordaland Senterparti også en offensiv satsing både på vei og jernbane. Der forutsetter fylkeslaget at både ny jernbanetunnel under Ulriken og Ringeriksbanen kommer med i Nasjonal Transportplan (NTP).

FYLKESLEDER: Steinulf Tungesvik.
ARKIV