— Vi er miljøpraktikere, sier partileder Liv Signe Navarsete til bt.no.

— Vi vil ha fornybar energi, da må naturverninteressen av og til vike, legger hun til. Det betyr ja til nye kraftspenn både gjennom Sogn og Fjordane og andre kystfylker.

— Uten at strømmen føres i høyspentledning, vil det ikke bli bygget ut så mye fornybar energi som vil. vil. Men gjennom særlig sårbare områder kan det bli aktuelt med nedgrad kabel.

Den kraften det er snakk om skal komme fra både vinmøller, havmøller, bioenergiverk og ny utbygget vannkraft.

Til Soria Moria med kraft Dersom det blir fortsatt rødgrønn regjering, vil Senterpartiet gå inn i forhandlinger om en Soria Moria 2 med en klar kraftprofil.

Partiet vil gjøre det lettere å få konsesjon til å bygge ut småkraft, også i sideelver til vernede vassdrag.

Fylkene skal i fremtiden få myndighet til å gi kraftkonsesjoner opp mot 3 MWh,- det vil si 50 prosent av alle planlagte småkraftverk. Grunnen til det er å legge beslutningen nærmest mulig dem det angår.

Statkraft skal også brukes til å bygge ut mer fornybar energi i Norge. For å få det til må Statkraft styrke sin egenkapital, og Senterpartiet vil gjøre det over statsbudsjettet.

— Det er helt utelukket å slippe til privat kapital i Statkraft, slik f.eks. Fremskrittspartiet vil. Et salg av Statkraft til private interesser vil være et direkte angrep på hjemfallsretten, mener Sp-leder Navarsete.

I skogrike områder av landet vil partiet legge til rette for uttak av trevirke til biomasse. Det vil kreve mange mil med nye skogsbilveier, som Sp vil si ja til.

Si din mening om Sp-utspillene her.