I BTs papirutgave torsdag kan du lese mer om planene for intercitytog mellom de to byene.

Bergen næringsråd og Business region Bergen har bestilt en rapport om såkalt IC-forbindelse mellom de to største byene på Vestlandet. Til en pris på 65 milliarder kroner vil man få reisetiden ned mot én time, og drømmen er avganger hvert 20 minutt.

Leder i Hordaland Sp, Steinulf Tungesvik, mener planene ikke er mer enn det: drømmerier.

— Denne utgreiingen av strekningen Bergen-Stavanger går via alle øyer og under alle fjorder. At den er stigningsmessig helt umulig å gjennomføre, er mindre problematisk. Den svarer derimot ikke på det statens utredning om lyntog handler om, nemlig konkurranse om strekninger med trafikkpotensial, sier Tungesvik, som også er styremedlem i Norsk Bane AS.

Uslåelige tall

Strekningen Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger synes han i og for seg er interessant.

— Men Oslotrafikken må kobles på. I en slik trekant vil trafikktallet være uslåelig i Norge.

Tungesvik sier han har støtte for dette fra Stavangerregionen og hele Hordaland.

— Med med denne utredningen skriver bergensk næringsliv og politikerne seg vekk fra en mulig allianse på Vestlandet.

Ikke for sent

Bergen og Vestlandet må komme på banen i forhold til hurtigtog nå, dersom det skal skje noe på denne siden av landet, mener han. Da gjelder det for Tungesvik å rope opp om et jernbanenett som går kobler vest og øst, samtidig som man har en intern kobling mellom Vestlandet.

— Stillesby (leder for utvalget som skal utrede hurtigtog i Norge, red.anm) har vært på besøk i samtlige fylker og i mange kommuner. Der er i sør engasjementet for lyntog er størst, det er lavest i Bergen. I vest er jernbaneforumet mest opptatt av å få rustet opp dagens linje.

Å ruste opp Bergensbanen er helt på sin plass, konkluderer Tungesvik.

— Den skal leve videre med sine formål, men den blir aldri hurtigtoget.

Trenger vi lyntog - og hvor bør de i så fall gå? Si din mening i feltet under!