På forslag fra Hordaland Sp vedtok landsmøtet med stort flertall en resolusjon om at partiet «skal stimulere til utbygging av bybaner med statlige midler».

— Bakgrunnen for resolusjonen er uklarheten som byrådet i Bergen har skapt for om det blir noen videre utbygging av Bybanen, sier fylkesleder Steinulf Tungesvik.

Krangler med byrådet

Han mener vedtaket er viktig for å vise at regjeringspartiet Sp forplikter seg til å gi videre statlig støtte til Bergensprogrammet, som inkluderer byggetrinn 2 av Bybanen og Ringveg Vest.

Hittil har staten forpliktet seg til å ta 40 prosent av kostnadene. Det er klart at Bergen må heve bompengene for å klare å betale sin andel fremover. Byrådet i Bergen har ikke sendt bompengesøknad, fordi de mener regjeringen først må gi beskjed om hvor stor del av regningen de vil ta. Samtidig har Frp flere ganger sagt at de ikke kan godta en ny bompengesøknad.

— Monica Mæland har prøvd å skape usikkerhet for å skjule den interne uenigheten i byrådet. Vi gjør det klart at det ikke står på Senterpartiet og vår samferdselsminister, sier Tungesvik.

Nei til kvinnelig verneplikt

Senterungdommens forslag om å innføre verneplikt også for kvinner fikk støtte fra en god del, men ble til slutt nedstemt. Senterkvinnene var blant dem som gikk imot forslaget. De mente at argumentet om at kvinner føder barn, fortsatt gjelder.

Beholder kontantstøtten

Forslaget om å avvikle kontantstøtten fikk ikke flertall. I stedet gikk landsmøtet for at kontantstøtten skal bli målrettet mot familier der en av foreldrene er hjemme med barn under to år. – Dette vil gi familiene større valgfrihet, sier Sp-leder Liv Signe Navarsete.

Et lite skatteopprør

Senterpartiet vil ha skattefradrag for enslige. Det ble klart etter søndagens mest spennende avstemning. Et knapt flertall støttet dissensen til mindretallet i programkomiteen. Dermed gikk sentralstyret på et sjeldent nederlag på det punktet.

Brekke, Eirik