Ordførerdramaet i Kvinnherad har hatt en ny omdreining etter at koalisjon bestående av Ap, Frp, Venstre og Knut Prestnes enige om et politisk og valgteknisk samarbeid.

Nå får Prestnes stryk av sine partifeller i Senterpartiet.

Private forhandlinger

Et flertall blant medlemmene i Kvinnherad og et enstemmig partistyrevedtok etter valget at Senterpartiet ikke skulle samarbeide med Frp. Likevel gikk Prestnes i forhandlinger og inngikk senere en avtale med partiet.

Torsdag kveld behandlet styret i Kvinnherad Senterparti saken. Der har reaksjonene vært sterke. Nå ber partistyret fylkesstyret i Senterpartiet om råd.

— Vi har skrevet ned det som har skjedd i et brev til fylkesstyret. Dette er ikke i samsvar med våre vedtekter tatt i betraktning styrets klare nei til et samarbeid med Frp, sier leder i Kvinnherad Senterparti, Elin Legland.

— Vi kan ikke ha en kommunestyregruppe der partiet både er i posisjon og i opposisjon, sier hun.

Senterpartigruppen består av tre representanter. De to øvrige representantene støtter ikke Prestnes sitt initiativ.

Eksklusjon eller utmeldelse

- Kan Prestnes fortsette i partiet?

— Vi trenger råd fra fylkespartiet, men dersom Prestnes ikke vil melde seg ut, er min oppfatning at han bør ekskluderes. Det har jeg gitt uttrykk for overfor Prestnes, sier lokallagslederen.

BT var i går kveld i kontakt med Prestnes. Han bekrefter at han på eget initiativ har deltatt i forhandlinger med blant andre Frp.

— Jeg har sittet i kommunestyret i 12 år, og har et ønske om fortsatt å kunne påvirke politikken. Da er jeg nødt til å være i posisjon, sier han.

- Med din erfaring fra politikk, ser du ikke det problematiske i at du kjører et sololøp i denne saken?

— Jeg ser at noen kan oppfatte dette som illojalt, men min intensjon har vært å fremme senterpartipolitikk i kommunestyret.

- Lokallagslederen mener du bør melde deg ut, eller risikere eksklusjon?

— Jeg har ikke forhandlet med de andre partiene som senterpartipolitiker, men som uavhengig. Jeg står fortsatt på partiets politikk og har så langt ikke vurdert å melde meg ut, sier Knut Prestnes.