Senterpartiet i Bergen har så langt meint at Bybanen til Åsane ikkje skal gå over Bryggen, men i ein lang tunnel frå Peter Motzfeldts gate ved Rådhuset.

Det kan endre seg. Bergen Sp vedtok på årsmøtet i helga at neste byggjesteg for Bybanen gå til Åsane. Partiet, som i dag har berre ein representant i bystyret, "ser svært negativt" på byrådets vedtak om å utsetje Åsane-banen til fordel for Fyllingsdalen.

Vil ha maktskifte

Laila Melkevoll, andrekandidat til bystyret og valkampleiar for Sp til hausten, meiner partiet om nødvendig må revurdere trasevalet.

— Det viktigaste er at vi får på plass eit fleirtal for Åsane-banen, ikkje kvar traseen skal gå, seier Melkevoll.

Slik vil ho oppnå to ting: Få Åsane-banen fremst i køen att, og leggje til rette for eit maktskifte i byrådskontora.

I oktober opna Aps Pål Hafstad Thorsen for å godta ein bane over Bryggen, dersom det må til for å få med seg Venstre og Krf på eit byrådssamarbeid. Ap har eit vedtak på at Bryggen skal vere bil- og banefri, men Thorsen meinte dette standpunktet burde revurderast. Han argumenterte med ønsket om å byggje ein ny fleirtalskoalisjon i bypolitikken. Både KrF og Venstre har kjempa for bane over Bryggen.

Best for klima og køar

— Sp har tidlegare stått hardt på at banen ikkje skal gå over Bryggen?

— Ja, men diskusjonane går i partiet. Eg er audmjuk for partidemokratiet, og vi må drøfte saka der. Men mi klare meining er at trasevalet er underordna , seier Melkevoll.

Mlkevoll meiner eit maktskifte i Bergen etter kommunevalet til hausten må vere mål nr. 1.

— Og utan å seie noko vondt om Fyllingsdalen: Både når det gjeld køar, klima og byluft er det fornuftig å byggje ut bybanen til Åsane først, seier Melkevoll.