Samferdselsminister Liv Signe Navarsete, nestleder i Sp, har i BT fredag 10.8. gitt meg tilsvar. Det er tilsvar etter at jeg i BT 17. juli fikk anledning til å kommentere hennes valg07-innlegg i BT 13.7. – et kraftig angrep på FrP undrer tittel: «Store mord og lite att».

Samferdselsministeren er fortsatt Liv-redd for FrP. Det skjønner jeg godt.

I Sps program heter det: «Utbygging av vei er en offentlig oppgave. Senterpartiet mener at finansieringen av nye veiprosjekter bør skje over offentlige budsjetter, og er skeptisk til en utvikling som går i retning av stadig flere bompengeprosjekter. I dag er en for stor andel av samferdselsinvesteringene basert på brukerfinansiering».

Under den rød-grønne regjering med nestleder Navarsete i Sp som samferdselsminister er det satt nye Norges-rekorder i bompengebruk. Hele 13 bompengeproposisjoner har regjeringspartiene inklusive Sp godkjent i Stortinget. Hele 13.4 mrd. skal brukes til ulike samferdselsprosjekter og bilistene skal gjennom bompenger betale 13,4 mrd. inklusiv renter og innkrevingskostnader.

Mer enn 200 mill.kr skal brukes til å bygge – og seinere rive – bompengeboder! Bare FrP har stemt imot og foreslått statlig finansiering.

Da Sp sist var i regjering gikk bevilgningene til samferdsel ned. Da Sp var i opposisjon fikk ikke partiet økt samferdselsbudsjettene med en krone. Når Sp nå er i en flertallsregjering er etterslepet på Nasjonal Transportplan for årene 2006-2007 ikke dekket inn. Med dagens og Sps bevilgningstakt på veisektoren vil det ta 50 år før Norge kanskje har en god veistandard. Samferdselsminister Navarsete har rett i en ting; Sp handler.

Men de handler stikk i strid med sitt eget program. Derfor er det bilistene som betaler den påståtte veisatsingen til den rød-grønne regjeringen mens oljefondet nærmer seg 2000 mrd.