Hallstein Aadland er noe så uvanlig som deltidsbonde, utbygger, advokat og medlem av sauealslaget. Pluss Frp-er. Samtidig.

— I sauealslaget er det vel ikke andre Frp'ere?

Deltidsbonden fra Blomsterdalen ler hjertelig: -De snakker som Frp'ere alle sammen. Om de stemmer Frp, vet jeg ikke.

Leder og folkevalgt

Hallstein Aadland var i tre år leder av Senterpartiet i Bergen og hadde flere folkevalgte verv. Senterpartiet forlot han i januar 2001, da partiet, som stemte mot parlamentarismen, bestemte seg for å delta i byrådet i Bergen.

— Da jeg følte at Sp ga politikken på båten for posisjonenes skyld, meldte jeg meg ut, sier Aadland og legger til:

— Det er synd at partiet datt bort da Anne ga seg.

Leilendings-politikk

Partiløse Hallstein Aadland var lenge usikker på om han skulle skifte politisk farge.

Som grunneier hadde Aadland ergret seg over Senterpartiets landbrukspolitikk. Etter hans mening gjør Sp bonden til leilending på egen jord.

— Hva mener du med det?

— Holdningen til å fradele bolighuset, for eksempel. Senterpartiet støtter landbruksbyråkratiet som nekter bonden å skille ut boligen sin fra den konsesjonspliktige jorden. Da blir det også svært vanskelig å finansiere utbygginger på gården. Mange ordinære banker nekter nemlig å ta pant i konsesjonspliktige eiendommer.

Bedre ut med Frp

Aadland sendte e-post til Siv Jensen om dette og en rekke andre spørsmål som opptar en deltidsbonde.

— Jeg fikk konkrete og gode svar fra Siv Jensen, forteller Aadland.

Aadland studerte Frp-programmet nøye. I vinter meldte han seg inn.

— Men Frp med sin motstand mot landbrukssubsidier er vel ikke et parti for en bonde?

— Jeg mener at mange bønder hadde kommet bedre ut økonomisk med Frps politikk enn med subsidieløsningene, sier Aadland.

— Er du klar til å gå i tjeneste for ditt nye parti?

— Jeg har tenkt å stille hvis de har oppgaver for meg, sier Hallstein Aadland.

KLAR FOR FRP: Hallstein Aadland, tidligere Sp-leder i Bergen, har meldt seg inn i Frp. – Jeg mener at mange bønder hadde kommet bedre ut økonomisk med Frps politikk enn med subsidieløsningene, sier Aadland.
Foto: Helge Skodvin