Det fortalte partileder i statsråd Liv Signe Navarsete på en hastig innkalt pressekonferanse i Stortinget mandag formiddag. Da hadde partiets sentralstyre brukt flere timer på å drøfte alle sidene ved det omstridte direktivet. Men spørsmålet alle stilte, ville de ikke besvare:

— Vi går ikke inn i forhandlinger i regjeringen om en sak, og samtidig varsle dissens. Det betyr jo at vi regner med å tape den saken.

— Men din regjeringskollega Audun Lysbakken sa før helgen av SV vil ta dissens.

— Ja, det kan sies mye om det utspillet.

Sa Navarsete, og lot det bli med det.

Nesten ultimatum

— Vi skal ikke slåss den kampen alene. Vi ser at det er en stadig økende motstand mot vikarbyrådirektivet rundt om i Arbeiderpartiets lokallag, nå senest i Bergen, Stavanger og Trondheim. Så denne kampen er ikke tapt, selv om Aps gruppe på Stortinget har bestemt seg.

— For det er ikke slik i en samarbeidsregjeringen at når ett parti har bestemt seg, så blir det slik.

Sp-lederen sa at det er uklarhetene omkring arbeidsmiljølovens sikkerhet, som er avgjørende for hennes parti.— Vi har ikke fått bekreftet at loven ikke vil bli svekket dersom Norge vedtar direktivet, og det er grunn til vår motstand, sa hun.

Det var derfor et enstemmig sentralstyre i Senterpartiet som i dag sa nei til vikardirektivet, slik SV har gjort tidligere.

Nå starter dragkampen innad i regjeringen.