I 2008 startet Boligetaten arbeidet med å skaffe flere kommunale boliger frem til 2012. Målet var å etablere 400 nye utleieboliger, men så langt er bare 112 boliger levert eller under bestilling. Nå mener Senterpartiet at byrådet kunne klart å skaffe enda flere boliger, hvis de bare hadde brukt opp pengene som står på budsjettet.

— Til tross for at man ligger langt etter med å oppfylle planen fra 2008 og mangler 288 utleieboliger frem til 2012, står det 66 millioner ubrukte kroner på 2010 budsjettet, Vi synes det er urovekkende, sier Senterpartiets gruppeleder for Bergen bystyre, Ove Sverre Bjørdal.

Byrådet sover

Mandag vil Senterpartiet legge frem sin misnøye for bystyret.

— Byrådet sover. Det skorter på handling og de må rett og slett planlegge bedre og bruke opp budsjettet, slik at køene kan bli mindre, sier Bjørdal.

— Vi har systematisk redusert køen, spesielt etter at Boligetaten startet sitt arbeid i 2008. Vi bruker de millionen vi har og så er det av og til noen forsinkelser og forskyvninger. Det er også slik at det som ikke er ferdig ved årsskiftet, først blir betalt når det står ferdig, sier byråd for byutvikling, klima og miljø, Lisbeth Iversen (Krf).

Ifølge Iversen sto det 550 personer i kø for å få kommunal bolig i 2005. Ved utgangen av 2009, var køen på 350.

— Målsettingen er at man skal hjelpe de som står i boligkø så rakst som mulig og vi har gitt et løfte om å fjerne den kommunale boligkøen innen 2013, sier Iversen.

571 millioner kroner

Iversen forsikrer om at pengene ikke forsvinner og at de vil bli brukt på kommunale boliger. Investeringsrammene for boligsatsingen frem mot 2012, er på totalt 571 millioner kroner, innkludert ubenyttede midler fra tidligere år.

— Vi har hatt en utfordring på boligmarkedet. Det har vært liten produksjon av boliger og vanskelig å skaffe boliger på det private markedet. Nå må vi også se på egenbygging for å få det til, sier hun.

Mandag kommer blant annet bystyret til å vedta at de skal bruke forkjøpsretten sin for å sikre at 47 kommunale boliger i Fyllingsdalen, ikke blir for dyre for dem som bor der.

— Som sagt skal boligkøen være borte i 2013, men jeg er redd for at køen først vil øke enda mer. Jeg tror det vil komme flere mennesker i kjølvannet av finanskrisen som trenger et sted å bo, sier hun og legger til:

— Men vi vil øke innsatsen og målsettingen er å gi alle de som trenger det et sted å bo.

Gjør kommunen nok for å sikre kommunale boliger?