Senteret er tenkt som et tverrfaglig samarbeid mellom flere avdelinger som arbeider med søvnrelaterte sykdommer. Allerede for 12 år siden ble det første initiativet tatt for å få et slikt senter.

— Det er svært inspirerende og forpliktende at vi nå har fått klarsignal til å etablere et slikt kompetansesenter, sier Håvard Skeidsvoll, seksjonsoverlege på Nevrologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus, og en av dem som har vært med på å legge grunnlaget for at senteret nå er vedtatt lagt til Bergen.

Kompetansesenteret skal bygges rundt de eksisterende kliniske og forskningsmessige fagmiljøene på Haukeland Universitetssykehus.

VÅKENATT: Har du alvorlige problemer med å sove? Prøv testen vår i høyre marg!