GUNNAR WIEDERSTRØM KARI PEDERSEN

Os kommune går ut til bergensere og reklamerer med ledige sykehjemsplasser. I brosjyren gis det råd om hvordan man går frem for å få kommunen til å kjøpe plass i Os.

«Trenger DU eller noen du har omsorg for, plass i institusjon, uten at dere får det?» Slik innledes en fire siders fargebrosjyre som i neste uke dumper ned i postkassene til alle husstander i Fana bydel.

Billigere enn tvangsmulkt

Det er ikke en privat drevet institusjon med behov, som på denne måten henvender seg til privatpersoner. Det er derimot Os kommune som forsøker å selge inntil 12 sykehjemsplasser på Luranetunet. Tidligere har kommunen bare henvendt seg til ledelsen i kommunen, nå går man langt bredere ut.

— Det vi har opplevd når vi har forsøkt å selge plasser tidligere og har henvendt oss til sykehus og kommuner, er at pengemangel fører til at det ikke blir noe av salg av plasser. Og det selv om behovet helt klart er til stede, sier ordfører Terje Søviknes.

Os har balanse mellom tilbud og etterspørsel for sykehjemsplasser og har fire plasser ledig. Dersom interessen for å kjøpe plasser er stor, kan det skaffes ytterligere åtte plasser på en rehabiliteringsavdeling som nå står stengt.

Søviknes reklamerer med konkurransedyktige priser.

— Vi er litt overrasket over at kommuner kan betale 1600 kroner i dagmulkt for å ha en ferdigbehandlet pasient liggende på Haukeland, i stedet for å gi vedkommende sykehjemsplass. Hos oss får den gamle et kvalitativt bedre tilbud, og det er billigere enn en tvangsmulkt. Er man ferdigbehandlet er det ingen grunn til å ligge på overtid på sykehus.

Ikke utidig

I brosjyren går Os kommune ganske detaljert til verks for å forklare pårørende hvordan man går frem for å få kommunen til å kjøpe sykehjemsplass på Luranetunet. Søviknes tror ikke det kan oppfattes som utidig.

— Jeg håper ikke det. Vi har brukernes beste i fokus. Rent samfunnsmessig ville det være galt ikke å synliggjøre dette tilbudet når vi har ledig plass. Bergen og andre kommuner må gjøre en selvstendig vurdering av hver enkelt som ønsker plass. Og har vedkommende rett til sykehjemsplass, har kommunen plikt til å følge opp.

Os kommune har budsjettert med inntektene fra salg av plasser. Men noen god butikk er dette ikke.

— Vi tjener ikke store penger på dette. Vi får dekket våre kostnader og så synes vi det er rett å kunne tilby dette når plassene faktisk står ledig.

Og han sparer ikke på superlativene når han skal beskrive Luranetunet.

— Jeg har vært på mange sykehjem rundt omkring. Dette må være et av landets flotteste. Vi har alle fasiliteter som kan tenkes, høy kvalitet på rom og pleie og muligheter for en rekke tilleggsaktiviteter. Og utsikten over Bjørnefjorden er det ingen som slår.

REKLAME: Det reklameres varmt for et opphold på Luranetunet i Os i brosjyren som nå går ut til alle husstander i Fana bydel.
NYTT ELDREFREMSTØT: I november 2002 gikk ordfører Terje Søviknes og 170 pensjonister om bord i flyet til Kypros, og det som ble betegnet som Norges første kommunale chartertur. Her sammen med eldstemann på turen, 97-årige Magnus Skaar. Nå prøver Søviknes seg på et nytt tilbud til de eldre - denne gang rettet mot bergenserne. ARKIVFOTO: KNUT STRAND