Landets eneste Frp-ordfører har aldri samlet et så bredt flertall bak budsjettet sitt tidligere. Med KrF og TvS på laget, kunne Frp klart seg uten Høyre og fortsatt hatt flertall i kommunestyret.

— Er du på jakt etter et nytt flertall dersom Høyre er uvillig til å inngå forpliktende samarbeid en ny periode?

— Det ville være å tolke dette for vidt. Vi ønsker å videreføre samarbeidet med Høyre. Det viktigste med denne budsjettavtalen er at den skiller tydelig mellom de som er for og de som er mot eiendomsskatt i Os. En stund så det ut som at det brede flertallet mot kunne smuldre opp, sier Søviknes til BT.

Ytterligere 20 ned

De fire partiene har lagt til side forslaget fra rådmannen om å sette i gang ett nytt omorganiseringsprosjekt som skulle spare kommunen for sju millioner neste år.

I stedet har flertallet budsjettert med økte skatteinntekter som følge av budsjettavtalen i Stortinget og en lang rekke små og store innsparinger.

Men Søviknes & Co. holder fast på fjorårets nedbemanningsvedtak og vil fjerne ytterligere 20 årsverk gjennom naturlig avgang. Til nå er 51 årsverk borte.

Ikke gratis leirskole

Leirskoletilbudet i Os blir ikke kuttet, slik rådmannen foreslo. Men i Os vil kommunen kreve en tusenlapp i foreldrebetaling.

— Løftene om gratis leirskole har aldri omfattet reiseutgifter, sier Søviknes, som mener foreldrebetalingen kan organiseres gjennom en klassekasse.

Heller ikke blir det noe av trusselen om å stenge sengeposten på rehabiliteringsavdelingen.

Søviknes er særlig fornøyd med at budsjettet har en rekke påplussinger myntet på barn og unge. Blant annet ballbinger til så å si hvert grendalag. På investeringsbudsjettet er byggingen av Søfteland skole fremskyndet ett år og Lyskloster skole er lovet nytt tak neste år.