OLAV GARVIK

Frp-ordføreren i Os understreker overfor Bergens Tidende at han ikke vil sette seg på bakbena hvis det blir alvor av å smelte de to nabokommunene sammen med hans egen.

Søviknes skjønner godt at det er krefter i Fusa og Samnanger som ser mot Os og ønsker seg en sterkere kommune. Han har likevel betenkeligheter, men uten at det bunner i noen form for bygdeegoisme.

— Her i Os roper vi ikke over oss av begeistring for sammenslåing av de tre kommunene. Det blir større utfordringer enn fordeler. Men denne debatten har jo pågått en stund, og det siste er at lederen for Tverrpolitisk Samlingsliste i Fusa har tatt til orde offentlig for å slå kommunene sammen, sier Søviknes.

Han viser til at Os er «geografisk sett en lettdreven og nær sagt kompakt kommune».

— Hvis vi går sammen med bl.a. Fusa, blir det så store avstander fra den ene kanten til den andre at jeg er usikker på hva gevinsten blir, sier Søviknes.

Os nær et ideal

Infrastrukturen, eller mer presist veinettet og den interne forbindelsen i og mellom kommunene, er for krevende til at det er forlokkende å gå inn for sammenslåing. Han vil imidlertid delta med åpent sinn i den utredningsprosessen som nå er satt i gang av Kommunenes Sentralforbund og Kommunaldepartementet. Det teller selvsagt sterkt med i denne analysen at Fusa og Samnanger sliter tungt og bl.a. har tilbakegang i folketallet. Dessuten er det en fordel at initiativet til å drøfte dette kommer nettopp fra dem og ikke fra «storebror», presiserer han.

— Er Os så å si idealet på en kommuneenhet?

— Det er i hvert fall ikke så langt ifra. Med tanke på størrelsen vil jeg si at den ideelle kommunen har et innbyggertall mellom 15.000 og 30.000 innbyggere.

Gamle grenser avleggs

— Betyr det at du applauderer Erna Solbergs «stordriftstenkning»?

— Ja, i hovedtrekk er jeg helt på linje med henne. Det er ikke grunnlag lenger for å opprettholde de gamle kommunegrensene. Folk arbeider gjerne utenfor kommunen, og samferdselsnettet er endret. Men sammenslåinger må basere seg på frivillighet, og vi må se alt dette i sammenheng med endringene i det regionale styringssystemet, sier Os-ordføreren.

Interkommunalt samarbeid har mye for seg, men Søviknes har ikke tro på at dette er svaret på de grunnleggende utfordringene. Både Fusa og Samnanger sliter en del med å skaffe nøkkelpersonell på visse områder og har derfor henvendt seg til Os som har gått inn i et samarbeid bl.a. om landbrukstjenester og på IKT-sektoren.

Han deler også Erna Solbergs synspunkter på ordførerrollen. Direkte valgte ordførere med større formell innflytelse enn i dag er i tråd med det han selv har ivret for, påpeker han. Det ideelle er en ordførerrolle etter dansk modell, der borgermesteren er en kombinasjon av vår ordfører- og rådmannsrolle.

«USIKKER»:- Hvis vi går sammen med bl.a. Fusa, blir det så store avstander fra den ene kanten til den andre at jeg er usikker på hva gevinsten blir, sier Os-ordfører Terje Søviknes.<p/> ARKIVFOTO: KNUT STRAND