Overskuddet, som ble presentert på et formannskapsmøte som startet i morges klokken 09.00, er beskjedne 5,2 millioner kroner. Men ordfører Terje Søviknes i den Frp/Høyre-styrte kommunen er likevel svært godt fornøyd.

— Mange å takke

— Her er mange å takke for resultatet. Ansatte i hele systemet har vist en enorm budsjettdisiplin og har alle bidratt til resultatet, sier han.

Belønningen er at fire millioner av det 5,2 millioner kroner overskuddet blir igjen i avdelingene.

— Som en belønning for den svært gode innsatsen, og for å stimulere til god budsjettdisiplin i år, sier Søviknes.

Selv eldreomsorgen gikk med et lite overskudd i fjor.

— Det er første gang jeg kan huske siden jeg kom inn i politikken i Os i 1991.

To viktige årsaker

Det er to viktige årsaker til at Os nå har fått balanse i driften. Den ene er salget av BKK-aksjer. Pengene gir nærmere 20 millioner i renteinntekter.

På utgiftssiden høster kommunen nå resultatet av den tøffe nedbemanningen som ble gjennomført i 2001. 51 årsverk ble fjernet.

— Disse to tiltakene gjør at vi har det langt lettere enn de fleste andre kommuner i fylket. Vi tok fatt i problemene i fjor, og det får vi godt betalt for. Alle de som kom med kritiske merknader ser det har nyttet, sier Søviknes.

- Mange gode resultater

Han sikter mot gjenvalg som ordfører i Os til høsten, og har ingenting imot å kunne vise til et overskudd.

— For oss viser regnskapsresultatet og budsjettprosessen i fjor at vi har lykkes, og har snudd situasjonen i kommunen, sier Søviknes.

Han mener Frp og Høyre har mange gode resultater å vise til; kapitalfrigjøring og nedbetaling av gjeld, omorganisering av kommunen, en ny politisk styringsstruktur og konkurranseutsetting innen eldreomsorgen.

JUBLER: Terje Søviknes.
FOTO: HELGE SUNDE