Ordføreren ble stevnet som vitne i en arbeidsrettssak en 38-åring har anlagt mot kommunen. Mannen fikk sparken, og i oppsigelsesgrunnlaget inngikk det at han ved minst en anledning i arbeidstiden hadde surfet på en nettside med lettkledde damer. I lagmannsretten har hans prosessfullmektig hevdet at andre kommuneansatte, også ledere, var betydelig mer aktiv med pornotitting enn 38-åringen. Det ble blant annet hevdet at en kommunalt ansatt hver uke sendte ut en e-post med «fredagsdamer».

Likte seg ikke

Terje Søviknes følte seg tydelig ubekvem med å opptre som vitne.

— Jeg finner det noe underlig at jeg må vitne i en sak der administrasjonen har utøvd personalansvaret, sa han etterpå.

Inne i rettssalen hadde han ikke så mye å belyse saken med, men avviste bestemt at det eksisterer en porno-ukultur hos de kommuneansatte.

— Vi har et tydelig IKT-reglement som forbyr nedlasting og videresending av pornografisk materiale. Jeg kjenner meg ikke igjen i motpartens beskrivelse av at kommuneansatte videreformidler nettporno, understreket han.

Kan ikke gardere seg

Terje Søviknes innrømmet likevel at det jevnlig dukker opp uønskede e-poster utenfra kommunehuset.

— Vi kan aldri gardere oss mot hva som blir sendt fra eksterne e-postkontoer. Selv får jeg et titall e-post hver dag som jeg sletter, men disse har ikke inneholdt porno, understreket Frp-ordføreren.

Den kommuneansatte 38-åringen tapte arbeidsrettssaken i tingretten, men har krevd ny behandling i lagmannsretten. Søviknes vitnet ikke i den første rettssaken.

Mer enn nettsurfing

— Siden dette er en personalsak, vil jeg ikke si så mye annet enn at den handler om mye mer enn surfing på en halvpornografisk nettside, sier ordføreren.

Terje Søviknes ble under vitnemålet sitt også konfrontert med en påstand om at kommunens brannsjef, Stein Gjøsund, skal ha opptrådt truende overfor en hovedtillitsvalgt forut for rettssaken. Den oppsagte 38-åringens prosessfullmektig, advokat Kjetil Edvardsen, hevdet at den tillitsvalgte var blitt holdt igjen på et toalett og utsatt for trusler.

— Jeg er ikke kjent med at noe slikt har skjedd, svarte Søviknes.

Brannsjef Stein Gjøsund følger rettsforhandlingene, men overlot til kommunens prosessfullmektig å uttale seg.

— Det er ingenting i disse påstandene, sier advokatfullmektig Torkel Tveit.

Ordfører Terje Søviknes vedgår at skittentøyvasken i rettssalen ikke er gunstig for Os kommune.

— Jeg føler imidlertid at vi blir utsatt for helt urettmessige beskyldninger som drar saken bort fra det den egentlig dreier seg om, sier han.

FORSTO LITE: - Jeg finner det underlig at jeg er stevnet som vitne i denne rettssaken, sa ordfører Terje Søviknes etter å ha blitt spurt ut om det er utbredt at de ansatte Os kommune surfer på pornonettsteder.
Valde, Vegar