Datteren var til slutt så redd for sin mor at sov med kniv under puten for å kunne beskytte seg.

Midhordland tingrett har nå dømt kvinnen til betinget fengsel i 120 dager for sine handlinger.

Bakgrunnen for den tragiske familiekonflikten er strid om barnefordeling etter et bittert samlivsbrudd. Forholdet mellom partene ble dramatisk forverret da kvinnens datter valgte å flytte til faren og hennes nye samboer etter å ha blitt banket opp av sin egen mor.

52-åringen skulle passe barnebarnet sitt, men var mer opptatt av å prate i telefonen og drikke alkohol. Da hennes 12 år gamle datter ba henne passe bedre på, svartnet det for kvinnen. Hun løp etter datteren og banket henne med en platåsko som hun fant på datterens rom. Datteren flyttet til sin far dagen etter. Året etter grep barnevernet inn og fjernet kvinnens yngste datter fra hjemmet. Også hun har siden bodd hos sin far.

Etter dette ble kvinnen sterkt deprimert og utsatte stadig sin eksmanns nye familie for telefonterror og alvorlige trusler. Både mannens nye samboer og hennes datter fra et tidligere forhold fikk høre at de ville bli saget og delt i to, og hun truet også med å klippe parets felles sønn «opp i småbiter».

Midhordland tingrett betegner både volden mot kvinnens egen datter og truslene mot eksmannens nye familie for alvorlig, men peker i formildende retning på at kvinnen har fått store psykiske problemer etter samlivsbruddet. Derfor mener retten at en betinget fengselsstraff på 120 dager er tilstrekkelig. I tillegg må hun betale en bot på 6000 kroner.