— Entreprenøren har hatt et uhell i forbindelse med byggingen av det nye kollektivfeltet. Det bygges en ny bro over riksveien, og det oppstod en lekkasje på et rør som går over broen, forteller prosjektleder Ole Henning Davik i Statens vegvesen.

Røret er en del av spennarmeringen som holder broen. På grunn av lekkasjen har flytende betong har falt ned på bilveien.

Davik opplyser om at flere billster har fått skade på bilene sine som følge av lekkasjen.

- Entreprenøren varslet deretter om at de ønsket å stenge den ene kjørebanen fram til rundt kl. 21. Etter det skal alt gå som normalt igjen, sier Davik.

Omkjøring rundt Drotningsvik senter

Det er kjørebanen som går fra Bergen til Sotra som er midlertidig stengt. Trafikken blir lagt til en omkjøringssløyfe rundt Drotningsvik senter.

Veivesenet har mottatt flere reaksjoner fra oppgitte bilister.

- De som har fått skade på bilene sine, kan melde seg i morgen, da får vi vurdert det. Så skal vi en ha en runde med entreprenøren for å finne ut hva som har skjedd. Akkurat nå er det litt hektisk, sier Davik.

Arbeidet ferdig sommeren 2014

Arbeidet som pågår består i å bygge kollektivfelt langs riksvei 555, mellom Breivik-krysset og Sotrabroen. Kollektivfeltet skal i tillegg være av- og påkjøringsfelt for Drotningsvik-krysset.

Prosjektet har en beregnet kostnad på rundt 90 millioner kroner. Prosjektet erfinansiert av Hordaland fylkeskommune ved forskuttering på inntil 100 millioner. Fylkeskommunen vil fåmidlene tilbake over Nasjonal Transportplan 2014 - 2017. Hele prosjektet har en lengde på rundt 1 kilometer, det samme er kollektivfeltene.

De nye kollektivfeltene skal stå ferdige sommeren 2014.