— Forrige søndag hadde vi ikke flere ledige tallerkener. Vi måtte rett og slett stenge matserveringen i en time, sier kaféeier Jon Steinar Midlang. Kafeen, som er en kombinert kafé og restaurant, holder til i gamle handelslokaler på kaien i Glesvær. Helt siden 1664 har det vært handel her. Innredningen, med brune trehyller langs veggene, skaper landhandelstemning. Hyllene er fra tiden det var butikk på kaien.

Midlang overtok ett år etter at kaffemaskinen var kommet i hus. Siden han overtok i 2002 har det bare gått oppover. Det første året var omsetningen på 7-800.000 kroner. I fjor rundt fem millioner kroner.

— Er du selv fra Glesvær?

— Jeg er fra området, fra Telavåg. Man må være herfra for å lykkes. En bergenser eller østlending ville aldri fått til dette. Fra starten i 1664 og frem til slutten av 1800-tallet var det fem handelsfamilier fra Bergen som prøvde å drive her ute. Alle måtte gi seg, sier Midlang.

Glesvær har rundt 700 innbyggere. Selv om det kanskje kunne tyde på et noe tynt kildegrunnlag er kafeen åpen hver dag, hele året.

— Det er mange bergensere som kommer ut hit, forklarer Midlang.

Hver måned er det ny kunst på veggene og kafeen huser konserter. I vinterhalvåret er det færre gjester, og tiden blir brukt til å lage mat som skal serveres andre steder.

— Vi har nettopp overtatt en nedlagt krabbefabrikk. Lokalene der skal vi bruke til lager og til å produsere cateringmat, sier Midlang. På menyen hos Glesvær Kafé er det både kafémat og middagsretter. I løpet av sommeren er det rundt tretti personer som jobber der.

Her kan du besøke BT-båten

SUKSESS: Ingen andre steder hadde slik kaffe på Sotra i 2001.
Silje Katrine Robinson