JOHN LINDEBOTTEN

En utredning som ble fremlagt i dag, viser at slik bro med tilførselsveier vil koste ca. 2 milliarder kroner. I utredningen legges det opp til bygging i perioden 2010-2014, og alt kan finansieres med 25 kroner i bompenger hver vei over 15 år.

Når den nye broen står ferdig, er det meningen av dagens Sotrabro skal reserveres helt og fullt for kollektivtrafikken. Planen for det nye sambandet innebærer at det er mulig å skille kollektivtrafikken fra den øvrige trafikken på hele strekningen mellom Straume i Fjell og Storavatn i Bergen vest.

Utredningen er laget på oppdrag fra selskapet Sambandet Sotra/Øygarden — Bergen AS. Den ble presentert tidligere i dag av selskapets styreformann, tidligere samferdselsminister Lars Gunnar Lie.