Det har vært lange køer på den viktige innfartsåren til Bergen i det siste, etter at fartsgrensen ble satt ned til 40 kilometer i timen nylig. Årsaken er vedlikeholdsarbeid på broen.

I verste fall blir Sotra-folk nødt til å leve med køene i lang tid.

— Det kan bli flere år med redusert fart over Sotrabrua, dersom hele broen skal vedlikeholdes, opplyser byggelederen for arbeidet som pågår nå, Gunnar Djuve, til Kystradioen.

Når arbeidet frem til det første brotårnet på Sotra-siden er ferdig i september, er en femtedel av broen rustet opp. Svært mye arbeid gjenstår.

I første omgang skal det fra midten av neste uke settes opp en rampe som vil gi mindre ulemper for trafikantene, melder Kystradioen. Farthumpene som ble satt opp i forrige uke, førte til for store køproblemer på broen. Så ille ble det, at politiet måtte rykke ut for å få folk til å kjøre fortere.

ENDELØSE KØER: Opprusting av broen sinker Sotra-bilistene.
LEIF GULLSTEIN