TOR KRISTIANSEN

— Vi har trukket det beste fra Torgallmenningen ut til Sotra, og skapt noe annerledes, sier senterleder Mette Nora Sætre ved Sartor senter. Hun tror dette vil fungere, og er godt fornøyd når hun nå skuer ut over parken som snart er ferdig.

Det er paddene vi først legger merke til. Åtte store padder står og ser ut over de to vanndammene, klare til å hoppe, fem ved den nederste dammen og tre ved den øverste. Men de hopper ikke. De er av stein, og flykter ikke skremt av sted.

Stein på stein

Stein preger hele parken mellom inngang A og B. Her er tilskårne steiner å gå på og vakre steinmurer langs sidene. Stein preger naturen i Fjell og Sund. Nå er steinen tatt inn som et naturlig element i kjøpesenteret. Her er mest grå stein, men også sort stein for å markere avsatsene. Naturstein kler den store veggen mot kjøpesenteret. Her er også naturstein langs sidene. Dessuten passer det utmerket at stein og kobber preger sparebankens bygg.

— Vi ville skape en stor samlingsplass som samtidig kan brukes til utekonserter, sier Sætre.

Tidligere var kirkebakken stedet der folk pratet sammen. Nå er kjøpesenterne de naturlige samlingsstedene. Mette Nora Sætre håper den nye parken kan bli et naturlig midtpunkt.

Blant landets ti største

26 år er alt gått siden første byggetrinn ved Sartor senter. Med et totalt areal på 50.000 kvadratmeter, om vi tar med parkeringsplassene, er senteret blant de ti største i Norge. 75 prosent eies av lokale folk, mens Olav Thon eier 25 prosent. Det er arkitekt Terje Kalve som har tegnet det nye byrommet, mens arbeidet er utført av anleggsgartnermester Wikholm. Kunstneren Bård Breivik er mannen bak paddene.

— Paddene er valgt fordi det er padder i alle myrene. De hører naturlig til her, sier Ernst Einarsen, en av eierne.

Nedenfra er det paddene folk raskest ser. Lyden av rennende vann, som de spruter ut, er behagelig for øret. Ovenfra preger linjene og bedene med røsslyng, busker og trær synsfeltet. Her er tre ulike bed som myker opp i all steinen. Vi legger også merke til en steinbenk formet som en båt, og en scene til konsertbruk nederst i parken.

Inne i senteret er modeller av fisker felt inn i gulvet mange steder. I taket ser vi avtrykk av lokale fugler. Dessuten har tre lokale kunstnere brakt kystkulturen inn i senteret.