— Hovedhensikten er å forenkle og forbedre bussystemet til øyene vest for Bergen, sier Skyss-direktør Oddmund Sylta.

Da Nettbuss overtok kjøringen på Sotra, i Øygarden og på Askøy for ca. ett år siden, ventet Skyss bevisst med å gjennomføre de planlagte ruteendringene.

— Tidligere erfaringer har vist at det ikke er hensiktsmessig både å starte opp et nytt anbud og gjennomføre nye ruteendringer samtidig. Men nå er vi klare, sier Sylta.

I dag kan bussrutene til og fra kommunene Fjell, Sund og Øygarden være vanskelige å orientere seg i for uinnvidde. Fra Straume terminal går det 16 forskjellige linjer inn til Bergen sentrum.

Fra 16 til 3 hovedruter

— Ofte kjører mange av disse bussene samtidig fra Straume terminal og i kø innover. Nå sprer vi avgangene. Det gir hyppigere bussavganger fra Straume enn i dag, sier Sylta.

Den viktigste endringen er likevel at det fra 12. august blir tre hovedlinjer: Til og fra Våge/Anglevik via Straume terminal, til og fra Ågotnes og til og fra Skogsskiftet terminal.

Omleggingen medfører at det vil gå busser fra Straume terminal hvert sjette og syvende minutt i rushtiden, mot hvert kvarter i dag. Fra Skogsskiftet og Ågotnes skal det gå busser hvert 20. minutt i rushtrafikken, mot hver halvtime i dag.

— Vi har brukt samme prinsipp for det nye rutesystemet på Sotra som da vi la om busstrafikken i Bergen. Vi opprettet da en del stamlinjer. Sotra får altså tre slike hovedlinjer, sier Oddmund Sylta.

Våge/Anglevik får rutenummer 445, Skogsskiftet terminal får 450 og Ågotnes terminal 460.

- Færre forsinkelser

— Det nye systemet vil dessuten gjøre korrespondansene mindre sårbare for forsinkelser. Mister man en korresponderende buss på for eksempel Straume i rushtiden, vil det bare være seks-syv minutter til neste avgang, sier Oddmund Sylta.

Den største utfordringen for kollektivtrafikken til Sotra og Øygarden, er imidlertid fremkommelighetsproblemene. Reisetiden mellom Straume og Bergen sentrum kan variere fra 20 til over 40 minutter, og det kan være store svingninger fra dag til dag.

— Vi ser frem til at de kollektivfeltene på bysiden av Sotrabrua står ferdig høsten 2014. Vi hadde helst sett at det også kom slike prioriterte bussfelt på andre siden av broen, sier Sylta.

Han trekker også frem at bussopplegget til og fra Sotra er svært sårbart for hendelser som for eksempel ulykker.

— Akkurat det kan vi imidlertid ikke gjøre noe med.

Passasjervekst

- Hva håper dere å oppnå med det nye ruteopplegget?

— Vi vet at folks reisevaner ikke endrer seg over natten, men håper at vi over tid kan lokke flere passasjerer fra privatbil til buss. Samtidig får vi nå hyppigere bussavganger der det er størst trafikkgrunnlag.

- Får noen et dårligere tilbud?

— Vi har vel bare fjernet en avgang i hele dette ruteområdet. Endringene er gjort innenfor de rammene vi i dag har til rådighet.

Vurderer ekspressbusser

Helt komplett er ikke det nye rutetilbudet. Skyss har til vurdering å sette opp ekspressruter til og fra Ågotnes, og vil også se på hvor mange busser som skal kjøre innom Storavatnet terminal, møtepunktet for busser som kommer fra Sotra og fra Askøy.

— I rushtiden øker reisetiden med ca. fem minutter for bussene som kjører innom denne terminalen, sier Oddmund Sylta.

Det ligger et grundig analysearbeid av reisevanene til beboerne på Sotra, Øygarden og Askøy bak bussendringene.

— Vi har tatt utgangspunkt i disse når vi forhåpentlig gir disse øyene et bedre tilbud, sier forretningsutvikler John Martin Jacobsen i Skyss.

Askøy neste

Det blir også gjort noen mindre endringer i busstilbudet til Askøy. Her kommer det en omlegging når det er delt ut ny konsesjon for båtruten mellom Askøy og Bergen. Den er det i dag BNR med "Snarveien" som har, men oppdraget skal lyses ut på anbud med oppstart fra 1. januar 2015. Fra denne datoen vil båtruten også mest sannsynlig gå fra Strandkaien, og ikke fra Nøstet som i dag.