Bildene fra NASAs Earth Observatory viser helt tydelig virkningene av den voldsomme skog— og lyngbrannen som raste gjennom helgen.

Bildet er laget blant annet ved hjelp av infrarøde kameraer, som fanger opp forskjeller i varme. Feltene som er markert i rødt, ble målt til å være ekstra varme. Rødfargen viser ikke selve brannen.

Røykskyene er derimot avbildet slik de ville sett ut med det blotte øye.

Den røde flekken øverst på bildet viser gressbrannen som rammet Stadlandet mens Sotra brant.

Nasa/Modis