Ifølge Kystradioen er Sotra Brannvern sin del av kostnadene beregnet til knapt 1,3 millioner kroner.

Varabrannsjef Nils Anders Mæland sier at kostnadene gjelder lønn til eget mannskap, assistanse fra andre brannvesen og tapt og skade på materiell.

Sotra Brannverns kostnader vil bli dekket av eierne Fjell og Sund kommuner etter er egen fordelingsnøkkel. I tillegg til dette kommer utgifter for politiet, Sivilforsvaret og Heimevernet.