Det var Astrid Ljones Fjærestad (47) og Åslaug Ljones Løklingholm (45), begge fra Arna, som omkom i ulykken på E134 i Tysvær søndag ettermiddag.

Det opplyser Haugaland og Sunnhordland politidistrikt i en pressemelding.

Astrid Ljones Fjærestad var assisterende rådmann i Kvam. Hun etterlater seg mann og to voksne barn.

Søsteren Åslaug Ljones Løklingholm var ergoterapeut og jobbet i Bergen kommune. Hun etterlater seg mann og tre tenåringsbarn.

Døtre av eks-ordfører

De to kvinnene er døtrene til Ingmar Ljones (70), som har en lang karriere bak seg som KrF-politiker.

MISTET DØTRENE: Tidligere bergensordfører Ingmar Ljones.
PAUL SIGVE AMUNDSEN (ARKIV)

Han ble valgt inn i bystyret i Bergen første gang i 1979. Fra 1991 til 2001 satt han sammenhengende som vekselvis varaordfører og ordfører.

Ved stortingsvalget i 2001 ble han valgt inn som representant for Hordaland. Han satt på Storinget i én periode, fra 2001 til 2005. I perioden fra 2005 til 2009 var han vara.

Ulykken søndag skjedde rett ved stamveien mellom Bergen og Stavanger.

Familie på fem i bilen

Ulykken skal ha skjedd da en møtende bil med en familie på fem om bord kom over i feil kjørefelt og kolliderte med motorsykkelen, ifølge lensmannen i Tysvær, Racin Tjøsvoll.

— Det er helt klart at bilen har kommet over i motsatt kjørefelt. Motorsykkelen har så vidt vi kjenner til ikke gjort noen manøver i forkant av sammenstøtet. Det har skjedd veldig raskt i en svak sving, og motorsykkelen har ikke hatt mulighet til å unnvike, sier Tjøsvoll.

Føreren av bilen, som var på vei vestover, er avhørt.

— Det er ikke noe motstrid i det han forklarer og de fysiske forholdene på stedet, sier Tjøsvoll.

Føreren skal ha forklart grunnen til at han kommer over i motsatt kjørefelt, men politiet vil ikke kommentere dette før nødvebdige avhør er tatt.

Familien på to voksne og tre små barn som satt i bilen ble kjørt til Haugesund sykehus søndag. De er hjemmehørende i kommunen, og var på vei hjem da ulykken skjedde.

— Haugesund kommune har gitt tilbud om krisehjelp til dem som var involvert i ulykken, sier leder for psykososialt kriseteam i kommunen, Kai Warholm.

Ingen av de fem som satt i bilen kom fysisk til skade.

ULYKKE: De to søstrene ble bekreftet omkommet på stedet etter ulykken på E134 i Tysvær.
KJELL BUA

Periodevis stengt

Politiet vil mandag avhøre vitner til ulykken, som skjedde ved 17-tiden søndag. To av dem er sentrale.

— Vi avhører nå dem som kjørte i bilen like bak motorsykkelen, sier Tjøsvoll ved 12-tiden mandag.

Søndag kveld hadde de en åstedsgransker på ulykkesstedet.

Klokken 12 var Ulykkesgruppen til Statens vegvesen på stedet for å gjøre undersøkelser.

— Vi stenger veien periodevis mens vi scanner området, sier overingeniør Ingolf Berge hos Statens vegvesen.

Han beskirver ulykkesstedet som oversiktlig, og sier sporene etter ulykken er tydelige.

Erklært døde på stedet

Det er 60-sone på stedet.

— Foreløpig har vi ingen opplysninger om at noen av de involverte skal ha kjørt over fartsgrensen, sier Tjøsvoll.

ÅSTEDET: Overingeniør Ingolf Berge beskriver ulykkesstedet som oversiktlig.
ALF-EINAR KVALAVÅG, TYSVÆR BYGDEBLAD

Det er ofte tett trafikk på stedet søndag ettermiddag, men denne søndagen skal trafikken ha gått som normalt. Ulykken er ikke spesielt ulykkesutsatt.Føreren av bilen er siktet etter Vegtrafikklovens §3, om at man skal kjøre aktpågivent og hensynsfult. Han ble fratatt førerkortet etter ulykken, og det ble også rutinemessig tatt blodprøve av ham.

— Han får rettigheter som siktet når det innføres tvangsinngrep mot ham. Det er ikke mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand, sier Tjøsvoll.

De to omkomne kvinnene ble erklært døde på ulykkesstedet søndag.