Hansen er 41 år og har som mange andre tidvis slitt med litt ryggvondt, men har aldri vært alvorlig syk, forteller han. Derfor fikk han sjokk da han søkte om forsikring i forsikringsselskapet Frende og fikk blankt nei.

-  Min søster døde av brystkreft før hun hadde fylt 45 år. Jeg kan ikke med min beste vilje skjønne at dette har noe med min helsetilstand å gjøre, sier han.

- ** Sa opp forsikringene**

I avslagsbrevet fra Frende heter det at «årsaken til avslaget er opplysninger i din egenerklæring om kreftsykdom hos foreldre eller søsken før fylte 45 år».

Det vises videre til at avgjørelsen er fattet i samsvar med retningslinjer utarbeidet av Nemnda for helsevurdering (NHV), som igjen er basert på oppdatert norsk og internasjonal medisinsk forskning.

NHV er sammensatt av leger og forsikringskyndige fra forsikringsselskaper, samt leger utpekt av Den norske legeforening.

Først da Roy Kenneth Hansen truet med å si opp alle sine forsikringer i Frende, snudde forsikringsselskapet. Han fikk tilbakemelding om at forsikringen likevel var innvilget. Det ble ikke gitt noen forklaring på kuvendingen. Men da hadde Hansen fått nok. Han sier at han nå har sagt opp alle sine forsikringer i Frende.

- Ingen ting var sjekket

- Jeg er sterkt kritisk til at et forsikringsselskap kan opptre på denne måten. Brystkreft er en kvinnesykdom som neppe ligger i mine gener. Jeg trener regelmessig og er i ordinær god fysisk form. Likevel blir jeg definert som så sterkt i faresonen for å få en alvorlig og kritisk sykdom av hvilken som helst karakter at det er for risikobetont å gi meg en forsikring, sier Hansen.

Han forteller at Frende heller ikke innhentet noen form for opplysninger om årsakene til hennes sykdom, for eksempel hvilken betydning miljøfaktorer kunne ha fremfor arvelige faktorer.

—  Ingen ting var sjekket. Det eneste de hadde å forholde seg til var den knappe informasjonen på egenmeldingsskjemaet som jeg selv hadde fylt ut, sier han.

Han er fornøyd med at Frende til slutt «tok til vettet» og innvilget ham den forsikringsdekningen han var ute etter, en forsikring som skal utløses ved alvorlig sykdom.

- ** Underlig praksis**

-  Men det er betenkelig at det skjedd først etter at jeg hadde laget bråk og fortalt dem akkurat hva jeg mente om en slik praksis. Det virker vilkårlig. Hvordan kan noen fjerne personer i et forsikringsselskap sitte på et møte og avgjøre noe som helst om min helsetilstand uten så mye som å ha snakket med fastlegen min en gang? Dette er etter min mening altfor lettvint og langt utenfor all seriøs kundebehandling, sier Hansen.

Regiondirektør Pia Kleppe Marken i Forbrukerrådet Region Hordaland synes at forsikringsselskapets vurdering høres underlig ut.

-  Vi har en jevn strøm av forsikringsklager, men jeg kan ikke huske å ha vært borti denne konkrete problemstillingen før. Et forsikringsselskap kan ikke nekte å gi en person forsikring uten saklig grunn. Og det skal jo litt til å mene at en manns helsetilstand skal være påvirket av at han har hatt en søster som døde av typisk kvinnekreft, sier Pia Kleppe Marken. Hun minner om at denne typen avslag kan klages inn til Finansklagenemnda, der det sitter uavhengige leger som er i stand til å bedømme slike saker på en grundig og uhildet måte.