TRINE EILERTSENtrine.eilertsen@bt.no — Denne typen regelrytteri tar verdigheten fra folk, mener Valle. Bergens Tidende skrev i går om gymlæreren Vibeke Holmefjord, som ble lam etter en bilulykke for to år siden. Hun trente seg opp etter ulykken, og er tilbake i jobben hun hadde tidligere. Nå krever trygdekontoret at Holmefjord omskolerer seg til en nytt yrke, slik at hun muligens kan jobbe mer enn de 46 prosentene hun nå jobber. Kravet går på tvers av Holmefjords egen vilje, anbefalingen fra legen hennes, og det lokale trygdekontoret.- Det er akkurat denne typen formynderholdning som undergraver tilliten til offentlig sektor, mener SVs Ågot Valle. Valle ble opprørt da hun leste om Vibeke Holmefjord i gårsdagens avis, og hun har nå formulert et spørsmål til sosialministeren. Her legger hun vekt på at fornyingen av offentlig sektor blant annet åpner for at saksbehandlere nede i systemet skal gis anledning til å bruke skjønn i enkeltsaker.- Det er jo ikke tilfellet her, sier hun, og peker på at Hordaland fylkestrygdekontor har overprøvd vedtaket til trygdekontoret i Bergen. Valle synes også det er en uting at leger som ikke har møtt pasienten får uttale seg om enkelttilfeller. - For at funksjonshemmede, eller andre som trenger hjelp fra det offentlige skal beholde verdigheten sin, må de behandles med respekt av offentlige myndigheter, sier Valle. Hun mener Holmefjords sak er et klart eksempel på det motsatte.SV-representanten er overbevist om at det er effektiviserings- og innsparingskravene til offentlig sektor som er bakgrunnen for at slike vedtak fattes.- Men tilliten til offentlig sektor bygger ikke på det. Da er det viktigere å bli kvitt regelrytteriet og formynderholdningen, mener Valle. Hun forventer et svar fra sosialministeren innen en uke, og ser optimistisk på at vedtaket fra fylkestrygdekontoret blir omgjort.