— Der sto det loggført all kontakt mellom denne personen og sosialkontoret i perioden 5. desember til 27. mai, sier kvinnen, som for tiden forbereder en rettssak mot kommunen.

Kvinnen sier hun leverte papirene til Osterøy lensmannskontor dagen etter.

Lensmann på Osterøy, Harald Hauge, bekrefter at politiet har mottatt et dokument som er feilsendt fra Osterøy sosialkontor.

— Det har skjedd en feil ved at det er sendt ut papirer som tilhører to ulike klienter. Vi vurderer klagen fra kvinnen som en anmeldelse, hvor Osterøy kommune har status som mistenkt, sier Hauge.

Selv om saken trolig ikke får topp prioritet hos Osterøy lensmannskontor, kommer lederne ved helse- og sosialavdelingen og ved den interne driftsavdelingen om kort tid til å bli innkalt som vitner.

— Vi vil foreta en vurdering av hvor stor uaktsomheten er, men det viktigste er at kommunen skjerper rutinene sine, sier Hauge.

Sosialleder i Osterøy kommune, Randi Vangsnes, beklager at det har skjedd en feil på arkivet.

— Vi kommer heretter til å trippelsjekke alt, lover hun.