Normene fremstår som urealistiske og harmonerer ikke med kostnadsnivået i dagens boligmarked, konkluderer en revisjonsrapport om utvikling i økonomisk sosialhjelp for Bergen kommune.

Markedskreftene regjerer

Normen for sosialstønad til boutgifter er inntil 2500 per måned for husstander uten barn og 4000 for familier med barn. Det er flere år siden satsene ble oppjustert.

— Prisen for en toromsleilighet i sentrum ligger opp mot 7000 kroner i måneden og husleienivået går bare oppover, sier Stig Høisæther, leder i Leieboerforeningen i Bergen.

Høisæther er bekymret over at de sosiale tiltakene ikke har fulgt utviklingen. Siden det ble slutt på prisreguleringen i 2000, er det markedskreftene som bestemmer prisnivået på husleien.

— Dersom det offentlige velger å fjerne husleiereguleringen, må de også oppjustere satsen, sier han.

Av rapporten går det frem at en av årsakene til at normen ikke er oppdatert, er for å unngå at den skal virke prisdrivende i markedet.

Skal utøve skjønn

— Normene er bare veiledende og erstatter ikke forpliktelsen til å utøve skjønn. Alle sakene skal uansett behandles individuelt, sier seksjonssjef ved Byrådsavdeling for helse og omsorg, Magne Ervik.

Ervik stiller spørsmål ved om det i det hele tatt er hensiktsmessig å operere med veiledende normer på grunn av store variasjoner på leiemarkedet, noe som vil bli vurdert av byrådet tidlig på nyåret.

— Skjønnsvurderingen går ut på at man skal ha en bolig som er i god stand og har en nøktern standard, sier Ervik

Kommunerevisjonens rapport ble behandlet i kontrollutvalget tirsdag kveld.

— Det inntrykket vi får er at det ikke i tilstrekkelig grad blir foretatt individuelle vurderinger, sier Geir Dale, formann i kontrollutvalget i Bergen kommune.

Dale mener stønadsnivået bidrar til en opphopning av sosialhjelpsmottakere i enkelte områder på grunn av spredningen i husleienivå.

- 800 husløse i kø

Leieboerforeningen mener utviklingen går i en stadig mer negativ retning.

— Det er vanskelig å få bostøtte på det private markedet. Hvis folk ikke skal bo seg i hjel, er kommunale boliger det eneste tilbudet som til slutt gjenstår, hevder Høisæther.

Bystyret vedtok på sitt møte 10. januar å bygge 20 nye kommunale utleieboliger i 2007, og vil vurdere en ytterligere satsing i neste økonomiplanperiode.

— 20 nye boliger for vanskeligstilte i 2007 er alt for lite. Med 700-800 husløse i kø, bør det minst bygges 100 nye boliger, sier Høisæther.