Tidligere år har praksis hos sosialkontorene vært at kun langtidsmottakere av sosialhjelp har mottatt ekstra utbetaling i forbindelse med julen. Det betydde at man måtte ha mottatt sosialhjelp sammenhengende i tre måneder for å få juletilskudd.

I år utbetales tilskuddet også til kortidsmottakere av sosialhjelp, har byrådet bestemt. Det betyr at mens 1350 fikk utbetalt juletilksudd i fjor, vil rundt 3000 få juletilskudd i år.

Koster fem millioner

Sosialklientene får én ukes ekstra utbetaling, noe som betyr 1243 kroner ekstra til enslige. I tillegg får de 600 kroner per barn i husholdningen.

Kostnadene for utbetaling av juletilskudd øker fra fire til ni millioner kroner. Merutgiftene dekkes innenfor sosialtjenestens budsjett, der den positive utviklingen med færre mottakere og reduserte utbetalinger har fortsatt gjennom året, skriver byrådet.

Pålegg av Fylkesmannen

Dermed følger byrådet i Bergen anbefalingene som Fylkesmannen i Hordaland nylig ga.

«Fylkesmannen meiner det er usakleg å avslå ekstra sosialstønad til jul fordi stønadsmottakaren ikkje har fått sosialhjelp lenge nok,» het det i anbefalingen som Fylkesmannen sendte ut til alle kommuner i november.

Der ble det også gjort klart at Fylkesmannen ville bruke denne lovforståelsen ved eventuelle klager på manglende utbetalt juletilskudd.

Ingen dobling

Selv om flere kan glede seg over en julegave fra Bergen kommune i år, er størrelsen på gaven fortsatt mindre enn den var før 2009. Den gang var det vanlig praksis at bystyret doblet tilskuddet, det vil si at alle fikk to ukers utbetaling i stedet for én.

I forbindelse med budsjettbehandlingen i 2009 stanset byrådspartiene den praksisen. En dobling i år vil bety en ekstrautgift på ni millioner kroner, siden den gjelder langt flere. Det er det ikke plass til i budsjettet.