Rune Solheim

— Kall oss gjerne naive, men vi vil vise at det går an å kjempe for noe vi tror på, selv om overmakten er stor, sier aksjonsleder Roman Eliassen, som også er leder i Åsane Sosialistisk Ungdom. Sammen med Rød Ungdom og Internasjonale Sosialister sto de bak gårsdagens aksjon.

Poenget var å sende et signal til «folk som er aktører i det store maktsystemet, både nasjonalt og internasjonalt, med spesiell adresse til USA og målbærere av nyliberalistisk tenkning», ifølge Eliassen.

— Har du tro på at dere når frem med budskapet?

— Får vi mediene med oss, kan vi i alle fall håpe på å få folk flest til å tenke gjennom at mat ikke er noe man kan kjøpe eller selge, men noe vi alle har rett på, sier Eliassen.

Han forteller at det hele begynte med en idé om å gjøre noe for de hjemløse i Bergen. Så utviklet det seg til en politisk demonstrasjon, med utdeling av 30 liter suppe til de passerende.

Aksjonistene viste til at det er 400.000 fattige mennesker i Norge, beregnet ut fra EUs fattigdomsskala og at 6000 personer er uten fast bopel. 27.000 barn lever under fattigdomsgrensen.