Internasjonalen ble avsunget og røde flagg smalt i vinden. Men det tradisjonsrike 1. mai-toget som beveget seg gjennom gatene hisset ikke til kamp mot arbeidsgivere eller nedbyggingen av kraftkrevende industri som har rammet Odda Smelteverk.

«Sjukehuset gir trygghet», «Vi krever rassikkerhet» og «Gjennomgangstrafikk utenom Oddas tettsteder», lød parolene. Man skulle tro at alt var vel, og det meste gikk som før.

Ikke en parole fortalte om et samfunn der industriarbeidsplasser forsvinner og folk flytter ut.

På sidelinjen står Aps Gard Folkvord, og er ikke helt fornøyd med sambygdingenes kampånd.

En ny mentalitet

— Absolutt ingenting er nå viktigere enn å få ny virksomhet til Odda - flere gründere og mer kremmerånd, sier Folkvord. Han kikker på 1. mai-toget som er i ferd med å ta oppstilling utenfor rådhuset, og slår fast: Det er nødvendig med en mentalitetsendring.

— For hundre år siden nesten ramlet enorme verdier ned i hodene på oss. Uten å anstrenge oss fikk vi norgeshistoriens største industriutbygging med tre store virksomheter med 3000 arbeidsplasser hver. Alt dette fikk vi uten å løfte en finger. Velstanden kom rekende på en fjøl. Nå må folk i Odda lære seg at storindustrien ikke ordner alt for oss, men at vi må skape velferd. Pizza Grandiosa lages på Stranda på Sunnmøre, men uten naturgitte forhold som skulle tilsi det. Hvem som helst kunne ha startet produksjonen av Pizza Grandiosa. Det må Odda lære av, sier Folkvord.

Alt går heller ikke like dårlig i Odda: Smelteverket er en spøkelsesbygning, men ilmenittverket i Tyssedal og Norzink på Eitrheimsneset viser at det går an å drive lønnsom industri her mellom de høye fjellene i Hardanger.

Kamp mot Høyre-siden

Så kommer årets 1. mai-taler, den gamle fagforeningskjempen Lars Andreas Myhre fra Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund. Han gir forsamlingen en dose 1. mai-nostalgi.

— 1900-tallet var vannkraftens tid. Vårt århundre må bli gasskraftens tid. Vi har dessverre en regjering som ikke vil bruke naturgass til ny industribygging, utbasunerer Myhre.

Han minnes den gang tusenvis av arbeidere i Odda fant frem finstasen og demonstrerte 1. mai. Den gang holdt Odda seg med eget barnetog. Nå må Myhre konstatere at det gamle Folkets Hus er revet, og Odda Smelteverk ikke finnes mer.

— Vi har fått 40.000 flere ledige under Bondevik-regjeringen. 20.000 industriarbeidsplasser er forsvunnet, og vi opplever en storstilt utflagging av norske industriarbeidsplasser, fortsetter han.

— Høyre-siden har alltid dannet baktroppen i kampen mot ledighet. Regjeringen viser verken respekt eller omsorg for de arbeidsledige, er budskapet fra Myhre.

Dermed ble det 1. mai i Odda i år også.