TORSTEIN STANGENES

Blir det storstreik torsdag, vil den ramme dem som tåler det minst. Fellesorganisasjonen (FO), som organiserer kommunalt ansatte i sosialtjenesten, barnevernet og i boliger for psykisk utviklingshemmete, har varslet at ansatte på sosialkontoret i Årstad bydel blir tatt ut i streik.

— Vårt problem er at når våre grupper går til streik, rammer vi alltid basisbehov. Tar vi ut vernepleierne i boligene for psykisk utviklingshemmete, blir det tvungen lønnsnemnd på dag én. Så vi hadde valget mellom sosialtjenesten eller barnevernet, sier Stig Are Mauland, konserntillitsvalgt i FO Bergen.

Det er 30 ansatte i sosialtjenesten som er tatt ut i streik. De uorganiserte saksbehandlerne kan ikke overta brukerne til streikende kolleger uten at FO vil se på det som streikebryteri. Dermed er krisehjelp innvilget av bydelsdirektøren enten i Årstad eller andre bydeler eneste mulighet for sosialhjelpsmottakerne som rammes.

— For oss er det et dilemma både etisk og faglig å gå til streik. Det er enklere å ta ut parkeringsvakter i streik, for det rammer motparten og ikke tredjepart. Men det har ikke vi mulighet til, sier Mauland.

FO brøt forhandlingene med KS blant annet på grunn av at KS ville endre normalarbeidsdagens slutt fra klokken 17 til klokken 19, og fordi FO mente det ble lagt for lite penger på bordet, både til ledere, mellomledere, dem med ansiennitet og dem med høyere utdanning. I tillegg ønsker FO rett til faglig veiledning i arbeidstiden for lettere å kunne takle den psykiske belastningen jobbene innebærer.

Helse- og sosialbyråd Trude Drevland (H) sier kommunen må finne ut hvordan den kan hjelpe sosialhjelpsmottakerne uten at kommunen blir streikebryter. Hun skal i møte om dette i dag tidlig.

— Det er ni sosialkontorer i bydelene. Vi må finne løsninger som gjør at de andre sosialkontorene kan tilby akutt hjelp, sier hun.

I tillegg til Årstad tas ansatte på sosialkontorene i Lillehammer og Tønsberg ut i streik.