Ekstraregningen for Bergen kommune kan bli på over 100 millioner kroner.

– Det er en urovekkende økning i utbetalingene til sosialhjelp. Det tyder på at stadig flere faller utenfor arbeidsmarkedet og ikke får tilstrekkelig hjelp av Nav, sier byråd for helse og omsorg, Christine B. Meyer (H).

Verre enn i Oslo

Den nybakte helsebyråden offentliggjorde i dag tall som viser at utbetalingene til sosialhjelp økte med 24,2 millioner kroner de første fire månedene i år, sammenlignet med i fjor.

Det utgjør en økning på 26 prosent. Dermed er utviklingen i Bergen enda verre enn i Oslo, der det i forrige uke ble fortalte om 15 prosent økning i sosialhjelpsutgiftene.

– Det skyldes både at flere får sosialhjelp, men også at utgiftene til hver enkelt bruker øker. Leiemarkedet er blitt strammere, og da øker brukernes boutgifter, sier Meyer.

Hun mener dessuten at kommunen blir rammet av problemene i Nav. Kirsten Johansen, som er leder for Sentrum sosialkontor, forteller at de også opplever at mange som står i kø hos Nav må få midlertidig hjelp av sosialen.

– Til en viss grad kan du si at vi må gjøre jobben for Nav. Vi bruker mye ressurser på å hjelp folk ut i arbeid gjennom tiltak som gir dem arbeidstrening, sier Johansen.

100 millioner i baksmell

Dersom økningen fortsetter resten av året, vil sosialhjelpsutgiftene bli rundt 100 millioner kroner høyere i år enn i fjor. Det er også langt over budsjettet.

– Mens vi de siste årene har gått i pluss på sosialhjelpsutgifter, er det ingen tvil om at det blir et betydelig minus i år, medgir Meyer.

– Hvordan skal det dekkes inn?

– Det må vi se på. Men vi håper jo at kommunalministeren vil komme med mer penger til sosialhjelp både i revidert nasjonalbudsjett og når hun legger frem kommuneproposisjonen for 2010. Kommunenes interesseorganisasjon KS har varslet at norske kommuner trenger 1,2 milliarder kroner mer for å dekke sosialhjelpsøkningen i år. Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa har lovet mer penger, men har ikke sagt hvor mye penger som kommer.

UTBETALT SOSIALHJELP I BERGEN KOMMUNE:

2007 2008 2009 Endring 08-09
Januar 23 886 965 22 143 789 26 161 868 18,1 %
Februar 20 708 799 23 905 422 33 849 879 41,6 %
Mars 25 622 324 20 009 150 24 259 379 21,2 %
April 20 409 827 27 347 040 33 298 966 21,8 %
Mai 19 514 884 22 921 487
Juni 21 589 587 20 526 933
Juli 20 435 785 22 090 381
August 16 328 328 18 878 449
September 17 158 165 25 115 030
Oktober 21 196 895 24 504 094
November 20 723 042 22 178 173
Desember 24 700 105 33 508 803
Totalt 252 274 706 283 128 751 117 570 092

ANTALL HELT LEDIGE I BERGEN KOMMUNE:

2007 2008 2009 Endring 08-09
Januar 2 590 3 314 28,0 %
Februar 2 397 3 418 42,6 %
Mars 2 361 3 528 49,4 %
April 2 208 3 627 64,3 %
Mai 2 157
Juni 2 251
Juli 2 499
August 2 947 2 422
September 2 634 2 328
Oktober 2 429 2 206
November 2 219 2 348
Desember 2 269 2 571
Totalt 12 498 28 338 13 887
Bergens Tidende