KRISTINE HOLMELID kristine.holmelid@bt.noStudenter som legger ned mye arbeid i ulike typer studentaktiviteter skal få belønning i form av vekttall. Det har ledelsen ved HiB bestemt. Mer lån, lenger studietid Mange studenter ved norske høyskoler og universiteter legger ned hundrevis at timer gratis arbeid i studentpolitikk, sosialt eller kulturelt arbeid ved studiestedet.Tilbake får de mye verdifull erfaring, men gjerne også mer studielån og lenger studietid.— Belønning i form av vekttall er et viktig virkemiddel for å holde oppe engasjementet i studentarbeidet. Den nye utdanningsreformen gjør dette spesielt viktig, sier administrerende direktør Nils Mæhle ved HiB. Giskes "turbo-student" I stortingsmeldingen om høyere utdanning foreslår utdanningsminister Trond Giske å premiere heltidsstudenten med mer stipend. De som bruker lengre tid på studiene, må betale mer av pengene tilbake etter endt studium. Studenter ved en rekke utdanningsinstitusjoner frykter at dette vil gjøre rekrutteringen til frivillige verv vanskelig.I dag er det opp til det enkelte lærested å bestemme om studenter får betalt for slikt arbeid i form av vekttall, og bare noen få gir dette. Regjeringen har i stortingsmeldingen ikke sagt noe om hvordan aktive studenter skal skjermes for mer studiegjeld. Kurs i taleteknikk Lesing av sakspapirer, møtereferater og kurs iblant annet tale- og presentasjonsteknikk står på pensum ved HiB. For å få vekttall for sosiale og politiske oppgaver er nemlig kravet at studentene tar faget "Organisasjon i praksis".I første omgang er det avdeling for ingeniørutdanning ved HiB som tilbyr faget. Studentene blir belønnet med to vekttall. Et års fulltids studium tilsvarer 20 vekttall. - Vi er spent på hvordan dette vil fungere. Vi håper på flere engasjerte. Men det må ikke bli slik at studenter tar på seg tillitsverv for å få vekttall, dette må være noe de er engasjert i, sier leder for studentparlamentet ved HiB, Lone Næss. Universitet følger med Rektor ved Universitetet i Bergen (UiB), Kirsti Koch Christensen, sier at en slik ordning ikke har vært diskutert ved UiB. - Jeg ser mange fordeler ved dette, men også en del kompliserende faktorer. Ordningen er interessant, og jeg vil følge med på erfaringene fra HiB, sier rektor ved UiB.