To toåringer kommer løpende når pedagogisk leder Ida Hansen i Øyjorden barnehage spør om noen vil tegne på skjermen. Lukas og Casper klatrer opp på en krakk og strekker seg for å tegne store slanger på skjermen.

— Vi håper det skal bli like naturlig for dem å bruke datamaskinen som det er å lese en bok, sier Hansen.

De 130 barna i barnehagen har tilgang til egne datarom med stor berøringsskjerm. De bruker datamaskinen til å vise bilder og video, tegne, lage kollasjer, finne informasjon og lære matematikk. Ida Hansen har merket at barn som har utfordringer med språket, gjør fremskritt gjennom bruk av datamaskin.

— Vi ser at fremmedspråklige og sjenerte barn åpner seg, sier hun.

I utgangspunktet kan du være skeptisk til at ungene sitter inne i stedet for å leke ute.

Åtte av ti har datamaskin

En ny rapport fra Høgskolen Stord/Haugesund viser at svært mange barnehager har tatt datamaskiner i bruk som en del av tilbudet. Dette er hva styrerne eller de pedagogiske lederne selv svarte på undersøkelsen:

  • Åtte av ti barnehager sier at bruk av datamaskin er en del av tilbudet til barna.
  • Av dem som bruker datamaskin, svarer nesten alle at barna bruker datamaskinen til å se på bilder.
  • Nesten like mange, tre av fire, har dataspill som en del av tilbudet.
  • Og barnehagestyrerne mener at den digitale leken er et verdifullt tilskudd. Digitalt samarbeid

Svarene de gir, tyder på at ungene er sosiale mens de bruker datamaskinen. Databruk er sosial lek, ikke individuell lek, sier Knut Steinar Engelsen, professor ved Høgskolen Stord/Haugesund.

Han mener undersøkelsen kan tyde på at lek med datamaskiner ikke er så ensomt som man kanskje har trodd.

— De barnehagene som bruker teknologien, er mer positive til ny teknologi. Men det kan jo skyldes at de vil legitimere sin egen praksis, sier Engelsen.

Men nesten alle som har svart - også de i barnehager uten datamaskin, mener dataspill hjelper barna å utvikle språket.

— Styrerne sier selv at de har et pedagogisk formål med databruken. Datamaskinen hjelper barna med læring og mestring. Styrerne ser ut til å ha en klar mening om at dette forbereder ungene for skolen, sier Engelsen.

Redd for passivitet

Samtidig er mange av de spurte redde for at ungene kan bli for passive. 20 prosent av dem sier seg helt eller delvis enig i at det skjer, ifølge undersøkelsen.

Lek med datamaskin er i stor grad styrt av regler, køordninger og oppfølging enn annen lek, ifølge svarene fra barnehagene. Forskergruppen bak undersøkelsen har inntrykk av at det er mer regler for datalek enn annen lek.

— Jeg skjønner det godt. Det er en slags angst for at teknologien kan ødelegge for andre positive ting i barnehagen, som motorisk eller sosial utvikling, sier Engelsen.

Han er ikke sikker på at det blir mindre lek ute, selv om barna sitter mer foran dataskjermen inne.

— I utgangspunktet kan du være skeptisk til at ungene sitter inne i stedet for å leke ute. Men kanskje er det ting som utfyller hverandre, sier forskeren.

Er det riktig å la barnehagebarn leke med datamaskiner? Si din mening.