Han har tatt problemet opp med Frps gruppe i justiskomiteen.

— Vi arbeider nå med å komme frem til konkrete forslag til Stortinget, sier Sortevik.

Sortevik mener utdanningsminister Kristin Clemet er skuffende passiv i kampen mot bruk av narkotika i skoletiden.

— Hun erkjenner problemet og sier at det er behov for at skole og politi må samhandle, men der ser det ut til å stoppe, sier Sortevik.

Hardt mot hardt

Stortingsrepresentanten fra Frp krever kontante og utradisjonelle virkemidler i kampen mot narkotika.

Sortevik vil sette av penger til politiet for at de skal drive spaning i skolegården.

Han vil gi rektor vide fullmakter til å kreve urinprøver fra elever når det er mistanke om bruk av narkotika. I dag kan dette kun skje dersom eleven frivillig lar seg teste.

Narkohunder må kunne gjennomsøke klasserom og ransler når skoleledelsen frykter at det blir oppbevart narkotika på skolen.

Vi vet

— Vi vet godt at narkotika er et problem i skolen. Og det øker foruroligende mye. En rapport dokumenterte nylig at også skoleflink ungdom bruke stoff. De får det levert ved skoleporten, sier Sortevik.

I spørretimen på Stortinget tidligere i uken viste han blant annet til en artikkel i Bergens Tidende fra november i fjor. I den kommer det frem at det selges ferdige helgepakker med dop på videregående skoler i Bergen og at helsesøstre daglig møter rusede elever.

Misfornøyd med tempoet

— Dette er et foruroligende bilde som krever handling. Selv om ansvaret for bekjempelsen av narkotika er delt mellom mange instanser, forutsetter jeg at Utdanningsdepartementet setter seg i førersetet når det gjelder narkotikaproblemer i skolen. Det er vel og bra at en utvalg skal se på saken, men vi trenger også noen utradisjonelle tiltak raskt, sier Sortevik.

Han er langt fra fornøyd med ministerens tempo i denne saken.