• Når oljepengene strømmer inn i statskassen blir det uforståelig og uakseptabelt at den operative driften av landets marinestyrker innstilles av budsjettgrunner.

Det sier stortingsrepresentant Arne Sortevik (Frp) etter at det i går ble kjent at store deler av landets marinefartøyer må i opplag på grunn av budsjettsprekk på 137 millioner kroner.

— Det reduserer ikke bekymringen at det er gjort unntak for Kystvakten og de ni fartøyene som er knyttet til NATO-forpliktelser. Norges lange kystlinje, våre store havområder og oljeinstallasjoner, kan ikke forsvares av fartøyer som ikke seiler og mannskaper som henvises til å bruke spill og simulator, sier Sortevik.

Frp-representanten fra Hordaland mener det er uakseptabelt at Forsvaret og Marinen blir «dårligere jo rikere oljenasjonen Norge blir».