Ifølge Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap (BIR) har 75 prosent av Bergens innbyggere fått med seg at papp, konvolutter og telefonkataloger ikke lenger skal kastes i papirdunken.

Men innholdet i avfallsdunkene tyder på at de ikke har gjort noe med det ý i hvert fall ikke foreløpig.

— Vi har kanskje merket det litt, men ikke så mye. Dette er jo veldig nytt for folk, sier fagarbeider Svein Håvardstun.

Han kjører bilen som tar med seg alt papiret. I dag har han med seg en ekstra medhjelper på runden. Han klistrer lapper på alle papirdunkene med beskjed om det nye systemet.

— Neste gang vi kommer regner jeg med at halvparten av all pappen skal være borte, sier Håvardstun og legger til at mye av avfallet de henter nå om dagen ble sortert før folk fikk vite om den nye kildesorteringen. BIRs sitt langsiktige mål at alt skal bort.

— Det er et dristig prosjekt, det vil jeg ikke være uenig med deg i, sier administrerende direktør i BIR Steinar Nævdal.

Det kommunalt eide renovasjonsselskapet vil da slippe utgiftene de nå har til å sortere papiret. Dersom folk blir flinke nok til å sortere kan de sende papiret direkte til Norske Skog uten sortering og dermed spare 3,5-5 millioner innen 2005.

Fana Stein og Gjenvinning (FSG) har jobben med å sortere papiret som skal til gjenvinning. Da Bergens Tidende tok en kikk på samlebåndene i går fløt det av både papp, telefonkataloger og konvolutter. De åtte som sorterte hadde nok å henge fingrene i og regnet ikke med å bli arbeidsløse med det første.

Daglig leder ved Fana Stein og Gjenvinning, Thor Even Strømmen, vil ikke si noe om hvor realistisk han mener det er at alt skal sorteres i hjemmene.

— Vi gjør en jobb for BIR som en hvilken som helst annen entreprenør og har et utmerket forhold til dem, sier han.

LANGT IGJEN: Papp og aviser lå fortsatt om hverandre da Tord Algrøy, Svein Håvardstun og Thorbjørn Sebjørnsen hentet papir på Nesttun i går. Men fagarbeider Svein Håvardstun tror folk er blitt flinkere å sortere neste gang de skal hente papir.
FOTO: VEGAR VALDE