En 51 år gammel, svært erfaren yrkessjåfør ble i Bergen byrett dømt for uaktsomt drap for to år siden. Nå mener hans forsvarer, advokat Erik Knudser, at en rapport fra to sakkyndige gir grunnlag for å oppheve dommen og frifinne mannen.

51-åringen førte en vaktbil fra et begravelsesbyrå 16. mai 1999. I Gyldenprisveien, i sterkt motlys, kjørte han på en 88 år gammel mann som senere døde av skadene. Det var ikke gangfelt der mannen krysset veien.

Påtalemyndigheten mener begravelsesbilsjåføren opptrådte uaktsomt ved ikke å senke farten da han ble blendet av den lave kveldssolen. Det ble derfor tatt ut tiltale mot 51-åringen, som hadde kjørt feilfritt i 30 år, i flere av dem som ambulanse— og bussjåfør.

Et politivitne har forklart at yrkessjåføren allerede på ulykkesstedet ga uttrykk for at han ble blendet av solen. Både i byretten og i lagmannsretten avviste 51-åringen at han hadde sagt dette.

Byrettens flertall ga ham en betinget fengselsstraff på 30 dager, og en bot på 5000 kroner. Mindretallet ville frifinne mannen.

Hans forsvarer, advokat Erik Knudser, krevde at det ble oppnevnt sakkyndige før ankebehandlingen. Seniorforsker Bjørn Brekke ved SINTEF Energiforskning og avdelingsoverlege Johan Seland ved øyeavdelingen på Haukeland sykehus har deretter avgitt en felles uttalelse.

De sakkyndige peker på at direkte, kraftig lys mot synssenteret kan utløse et etterbilde som oppleves som en blind flekk i noen få sekunder. Etterbildet vil fortone seg som et «sort hull», og kan vare fra ett til fem sekunder. Det er en slik synsforstyrrelse advokat Knudser mener hans klient kan ha vært utsatt for da han ikke så den gamle mannen krysse veien.