I dag mandag var de rettspsykiatrisk sakkyndige ferdige med den judisielle observasjonen av 30-åringen som er siktet for trippeldrapet på Valdresekspressen.

Vi har fått de tekniske rapportene vi ønsker, og det er bare noen få etterforskningsskritt som gjenstår

— Det vil ta noen uker før de er ferdige med rapporten. Men i og med at de ikke har bedt om forlenget utredningsfrist, leser jeg det som at de har grunnlag for å komme med en konklusjon, sier regionlensmann Trond Arne Aglen i Sogn.

Til Bergen for varetektsfengsling

En fullstendig judisiell observasjon foretas for å bedømme den siktedes sinnstilstand - og for å avklare hvorvidt vedkommende kan vurderes som tilregnelig eller utilregnelig i en kommende straffesak.

I januar ble sørsudaneren fraktet fra Flesland til Trondheim i Forsvarets Hercules-fly. Derfra ble han fraktet til St. Olavs Hospital avdeling Brøset, hvor utredningen har funnet sted.I Sogn tingrett ble 30-åringen mandag varetektsfengslet i nye fire uker. Han sendes i løet av uken til Bergen fengsel. Politiet vil finne en annen transportmåte enn Forsvarets fly denne gangen.

— Men han vil ikke reise med offentlige transportmidler, sier Aglen.

- Lite samarbeidsvillig

De rettspsykiatrisk sakkyndige i saken ba om15 uker på sin vurdering av sørsudaneren - tre uker mer enn de opprinnelige rammene for den judisielle observasjonen.

Grunnen var at sørsudaneren ikke var samarbeidsvillig.

Heller ikke overfor politiet har den trippeldrapsiktede vært spesielt samarbeidsvillig. Før jul prøvde politiet daglig - i flere uker - å få ham til å forklare seg.

— Han vil ikke snakke med oss. Vi vet ikke om det skyldes at han ikke vil, eller andre omstendigheter. Men vi får ham ikke i tale,sa regionlensmann Åge Løseth til BT den gangen.

Tiltale før sommeren

Fortsatt er det ikke noe som tyder på at sørsudaneren vil gi sin forklaring til politiet, ifølge Aglen.

Han sier etterforskningen av saken nå nærmer seg slutten.

— Vi har fått de tekniske rapportene vi ønsker, og det er bare noen få etterforskningsskritt som gjenstår, sier han.

Når det lokale politiet i Sogn mener de er ferdige, vil saken sendes til Statsadvokaten som tar ut tiltale før denne sendes videre til Riksadvokaten for godkjenning.

— Vi håper å ha en tiltale klar før sommeren, og at rettssaken kan komme opp til høsten, sier Aglen.