Da mottok foreldrene hans, Gunvor og Finn Grotle, og søster Kjersti, Dag Hammerskjölds-medaljen i Kommandantboligen på Bergenhus. Kommandant Atle Karlsvik sto for den høytidelige og verdige minnestunden over Arild.

Det er tungt å miste en kjær sønn, og selv 15 år etter er sorgen like tung å bære. Gunvor og Finn Grotle har prøvd etter beste evne å bearbeide den, de har fortsatt kontakt med flere av FN-kameratene hans, og de har vært i Libanon for å se stedet der det skjedde.

13. februar 1989 mistet Arild Grotle livet da kjøretøyet han satt i veltet under beskytning. Selv om ambulansepersonell kom til, var det ikke mulig å redde livet hans.

— Det er en ære å få dette oppdraget, men også så trist, sa Atle Karlsvik, som følte at han hadde lært å kjenne Arild litt gjennom samtaler med hans overordnete i Libanon.

40 norske ungdommer

I alt 40 norske ungdommer har mistet livet i tjeneste for FN i de 55 årene Norge har deltatt under FN-flagget. 60.000 norske kvinner og menn har gjort en innsats i 48 fredsoperasjoner. Bare i Libanon har 30.000 norske vært med, 21 av dem har mistet livet. I øyeblikket er 1000 norske ute i fredens sak.

24. oktober i fjor delte Forsvaret ut 38 tilsvarende medaljer, én familie har ennå ikke mottatt medaljen som bare gis til etterlatte etter omkomne. Av de 38 var også familier fra Voss, Stord og Granvin.

I 2001 mottok FN Fredsprisen, og da bestemte Sikkerhetsrådet at en del av prispengene skulle gå til en slik minnemedalje, som ble oppkalt etter Dag Hammerskjöld, FNs andre generalsekretær som omkom i en flyulykke. Familien hans var den første som mottok medaljen. I alt har omkring 1800 mistet livet mens de var i tjeneste for FN, og 40 av disse er norske.

Setter livet på spill

Felles for dem alle er at de setter livet på spill for å hjelpe til med å løse konflikter og bane vei for varig fred, som Atle Karlsvik sa i går. I mange tilfeller er FN eneste håpet for lokalbefolkningen, og det merket de norske FN-styrkene godt i Libanon før de trakk seg ut. Fortsatt har Norge en høy stjerne blant folk i området.

Men blir FN-soldaten tatt godt nok vare på? Og hva med familiene?

— Vi ønsker at Forsvaret skal sette større fokus på ettervernet, sier Erik-Andreas Tangedal i Bergen og Hordaland FN-veteranforening.

Han har vært formann i foreningen i mange år, og vet hvordan mange sliter etter tjenesten, noen resten av livet, og ikke bare deltakere, noen ganger også familiene.

— Dessverre opplever vi at noen har så store problemer at de tar sitt eget liv, legger han til.

— Forsvaret har sviktet her. Heldigvis ser det etter hvert ut til at de ser problemet, men så langt er det ikke nok. Når myndighetene sender ut folk, må de også ta ansvaret, sier Erik-Andreas Tangedal, som selv deltok i de fredsbevarende FN-styrkene i 1965.

MINNESTUND på Bergenhus. I 1989 mistet FN-soldat Arild Grotle livet i Libanon. I går ble foreldrene hans, Finn og Gunvor Grotle, takket av Forvaret og FN. Kommandant på Bergenhus, Atle Karlsvik, hadde ansvaret for den høytidelige seremonien.<p/>FOTO: ØYVIND ASK