— Nei, står de stolene her fremdeles? Noen burde tatt vare på dem, sier Christopher John Harris, vår veiviser i Stadsportens indre og historie.

Stolene er fra den gang det var plass ved de to små vinduene mot nord til å sitte ned og studere byens arkiver som ble oppbevart her i et par hundre år.

Ikke akkurat ideelt

Det er 210 år siden deler av byens og Stiftets arkiver ble plassert i Stadsporten, i to små rom i hovedetasjen pluss to små rom under skråtaket på loftet. Og altså med plass til å sitte og blade.

Det er synd å si at det var ideelle forhold for et arkiv. Det var man klar over allerede på 1800-tallet. Der var rotet, dårlig ventilert og ikke helt fritt for skadedyr av ymse slag, forteller Harris som selv har vært med på å åpne pakker med arkivsaker fra Stadsporten - bare for å finne en haug papirstøv.

Men først etter at universitetsbibliotekar Knut Espelid til byjubileet i 1970 skrev en artikkel som igjen fortalte om de sørgelige tilstander i Stadsporten, skjedde det noe. De siste arkivsaker ble flyttet ut i 1971, nesten 200 år etter de første ble flyttet inn.

Til byens befestning

Stadsporten ble selvfølgelig ikke bygget med tanke på byens arkiver. Den er, som de fleste bergensere vet, et ledd i byens festningsverker.

Bergens festningsanlegg ble først anlagt med tanke på angrep fra sjøen. Men i 1620-årene ble det arbeidet på skanser eller jordvoller som skulle beskytte innfartsveien over våre dagers Kalfaret, sier Harris. Og i 1628 la slottsherre Oluf Parsberg ned grunnsteinen til Stadsporten. Hans etterfølger Henrik Thott, som fikk porten ferdig, sørget for en klebersteinstavle med vakker inskripsjon til Parsbergs ære på portens sørside Og så satte han opp sitt eget og fruens våpenskjold på nordsiden.

«Raadent Allehaande»

Bibliotekar Anthon M. Wiesener var en av dem som brukte arkivene i Stadsporten. Og en av dem som klaget over forholdene, blant annet i en avisartikkel i 1908.

«I det samme, man aabner den tunge Yderdør, slaar en ram Lugt af raadent Allehaande en imøde ... Paa Hylder og i Kasser findes Arkivsagerne opstillet om hindanden. Tommetykt Lag af Støv og Skid inbyder ikke til berøring, enmindre til Studium ... Saa er det Rotterne. Jeg forundres over, at ikke det ganske Arkiv er opspist af disse Dyr i hine gamle Dage.»

Men i støvet og halvmørket ble det gjort uanede funn og hentet frem kilder til belysning av Bergen bys historie.

Støvet sammensurium

Hva møter en så når den «tunge Yderdør» åpnes i dag? Fremdeles halvmørke, innestengt lukt og støv. Mye støv. Samt spann med kalkvann, kalkmaling og systemmørtel. Her er lysbrytere, men ikke lys. Imidlertid ligger det sikringer i den ene vindusposten - sammen med et sjokoladepapir tomt for New Energy ...

Arkivrommene med de nummererte hyllene er nå oppbevaringssted for et sammensurium av saker. Det ser ut som om Stadsporten er stedet der kommunen hensetter forskjellige modeller for utbygging og byplanlegging. Her står landmålerutstyr og utrangerte kontormaskiner, og på en hylle ligger en perm der det står «Programarkiv Olivetti 101. Skal behandles pent.» Nå ja.

I et av arkivrommene står den ene av de gamle stolene, to andre står på loftet. Og de skulle ennå kunne reddes. Til orientering.

Gjennomkjøring

Statsporten er reddet. Den sto til forfall på 1700-tallet, men helgelendingen Lauritz Holthe Nicolaysen - som ble en av byens fremste menn - bekostet reparasjon både utvendig og innvendig.

Noen trafikanter ville muligens satt pris på at Stadsporten heller hadde forfalt. Tidligere kjørte sørgående biler gjennom hvelvingen, hvis ikke de var så store at de måtte kjøre på østsiden der trikken gikk. På vestsiden var det bare plass til fotgjengere. Men da trikken ble nedlagt på tampen av 1957 og det kom trolleybuss istedenfor, måtte den få plass på vestsiden, og fortauet ble lagt på en hylle utover Assistentkirkegården.

Stadsporten ble reddet nok en gang. Men det kunne kanskje gjort seg med en innvendig storrengjøring.

ROTEROM: Christopher John Harris kan slå fast at Stadsportens indre er omtrent like støvet som Anthon M. Wiesener beskrev det i 1908.<br/>Foto: ØRJAN DEISZ