«Kjære Silje.

At vi skulle miste deg, en glad, snill og fantastisk jente, er for oss helt ubegripelig. Tanken på at du er borte og aldri kommer tilbake er for vond å tenke. Vi sitter og håper at det er feil, at du er her, og at du kommer til å være der første skoledag, i russetiden og på klassetur»

Maria Emilie Elvik (18) har mistet sin kjære klassevenninne på brutalt vis og hun sørger – på nettet. Hun har laget en minneside for Silje Stamneshagen, som aldri kom hjem igjen fra sommerleiren på Utøya.

— Det var masse tårer de første dagene. Minnesiden laget jeg fordi jeg ville vise foreldrene og de nærmeste vennene hennes at det var mange som var glad i Silje og vil støtte dem nå når de har det så vondt, sier Maria.

Klassekameratene bor spredt på Askøy og har også i skolearbeidet benyttet Facebook og Internett. Maria visste at hun kunne nå mange av vennene der.

Enorm respons

Det første døgnet hadde over 2500 mennesker sendt sin hilsen på minnesiden. Den er blitt et samlingspunkt for venner, klassekamerater, lærere og andre som har behov for å uttrykke sitt savn, sin fortvilelse og medfølelse.

— Det har vært en helt enorm respons. Det er fint at så mange vil støtte familien og vise sin medfølelse og dele sorgen. Det er godt for oss også å ha den støtten, sier MarielleTræet (19).

Marielle gikk også i klasse med Silje Stamneshagen. Hun og Maria har støttet hverandre i denne tunge uken.

- Vår måte å sørge på

Nettsiden er publisert i forståelse med Silje Stamneshagens familie. Den ble publisert mens Silje fortsatt hadde status som savnet og navnet ikke var formelt offentliggjort på listen over døde.

— Dette er vår måte å sørge på. Vi vet det vi vet, men jeg ville selvsagt ha slettet siden hvis familien hadde ønsket det. Det var ikke mer håp og dersom vi hadde tatt feil og Silje hadde kommet tilbake, så ville det ha vært en god nyhet. Motsatt ville ha vært mye verre, sier Maria.

Minneord i tusentall

Minneordene strømmer fortsatt inn til nettsiden. Dette er et av dem:

«Gud har plukket blomster, han så seg om og sa: Den vil jeg ha, og den, jeg vet nok at det smerter for de som står igjen. Men jeg har mine planer som bare jeg forstår, som kanskje noen aner ettersom tiden går. At gud har plukket blomster er både visst og sant, nå har han atter plukket den fineste han fant. Min dypeste medfølelse i sorgen. Varme tanker til din familie»

For Maria og Marielle blir det tungt å ta fatt på siste året på videregående skole. En pult i klasserommet vil stå tom.

Spesiell russetid

— Læreren vår har sagt at vi kan tenne lys på Siljes pult. Vi kan ha med blomster og skal også ha minnestund på skolen. Vi klarer bare ikke å forestille oss at hun ikke skal være der, sier Maria.

— Silje gledet seg til russetiden og hadde masse planer. Det kommer til å bli en veldig spesiell russetid og ingenting kommer til å bli som det skulle ha vært. Hun vil alltid være en del av klassen vår og vil aldri bli glemt, sier Marielle.