De slunkne tallene skyldes hard konkurranse for selskapets nyeste spillmaskin Playstation 3 samt problemer med defekte batterier.

Nettotapet fra januar til mars endte på 67,6 milliarder yen (tilsvarende 3,3 milliarder kroner), et tall som er enda verre enn tapet på 66,5 millioner yen ett år tidligere.

Selskapet er likevel optimistisk når det gjelder framtiden, og regner med at selskapet vil mer enn doble nettofortjenesten i det nåværende budsjettåret. Fram til mars 2008 tror selskapet på en økning i fortjenesten på 153 prosent. Sony forventer økt salg av TV-apparater samt reduserte tap når det gjelder salg av videospill.